Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/2250(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0226/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0226/2017

Συζήτηση :

PV 05/07/2017 - 16
CRE 05/07/2017 - 16

Ψηφοφορία :

PV 06/07/2017 - 11.11
CRE 06/07/2017 - 11.11
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0316

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 6 Ιουλίου 2017 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

11.11. Προώθηση της συνοχής και της ανάπτυξης στις εξόχως απόκεντρες περιοχές της Ένωσης (ψηφοφορία)
CRE

Έκθεση σχετικά με την προώθηση της συνοχής και της ανάπτυξης στις εξόχως απόκεντρες περιοχές της Ένωσης: εφαρμογή του άρθρου 349 της ΣΛΕΕ [2016/2250(INI)] - Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Εισηγητής: Younous Omarjee (A8-0226/2017)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 11)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2017)0316).

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου