Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Torstai 6. heinäkuuta 2017 - Strasbourg

12. Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 183 artiklassa tarkoitetut kirjalliset äänestysselitykset ovat saatavilla jäsenten sivuilla parlamentin verkkosivustolla.

Suulliset äänestysselitykset:

Mietintö Kati Piri - A8-0234/2017
Petras Auštrevičius, Daniel Hannan, Angel Dzhambazki ja Anna Záborská

Mietintö Eduard Kukan, Doru-Claudian Frunzulică ja Eider Gardiazabal Rubial - A8-0170/2017
Petras Auštrevičius ja Clara Eugenia Aguilera García

Mietintö Max Andersson - A8-0097/2017
Michaela Šojdrová ja Catherine Stihler

Mietintö Seb Dance - A8-0239/2017
Rosa D'Amato, Clara Eugenia Aguilera García, Angel Dzhambazki, José Inácio Faria ja Seán Kelly

Mietintö Younous Omarjee - A8-0226/2017
Momchil Nekov.

Oikeudellinen huomautus