Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : O-000029/2017

Ingivna texter :

O-000029/2017 (B8-0317/2017)

Debatter :

PV 03/07/2017 - 15
PV 06/07/2017 - 15

Omröstningar :

Antagna texter :


Protokoll
Torsdagen den 6 juli 2017 - StrasbourgSlutlig utgåva

15. Större interpellationer (debatt)

15.1. Följderna av importskandalen med brasilianskt kött (2017/2735(RSP))

Större interpellation med begäran om skriftligt svar med debatt (O-000029/2017) från Monika Smolková, Olga Sehnalová, Pavel Poc, Eric Andrieu, Hilde Vautmans, Brian Hayes, Lynn Boylan, Petras Auštrevičius, Karoline Graswander-Hainz, Alfred Sant, Petri Sarvamaa, Momchil Nekov, Bogusław Liberadzki, Marian Harkin, Stanislav Polčák, Boris Zala, Pirkko Ruohonen-Lerner, Matt Carthy, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, Branislav Škripek, Bronis Ropė, Anna Záborská, Miroslav Mikolášik, Nessa Childers, Biljana Borzan, Jiří Pospíšil, Luke Ming Flanagan, Dubravka Šuica, Maria Arena, Vladimír Maňka, Ulrike Müller, Kateřina Konečná, Bart Staes, Pál Csáky, József Nagy, Annie Schreijer-Pierik, Norica Nicolai, Davor Škrlec, Martin Häusling, Sirpa Pietikäinen och Ivan Štefanec, till kommissionen: Följderna av importskandalen med brasilianskt kött (2017/2735(RSP)) (B8-0317/2017)

Monika Smolková utvecklade frågan.

Vytenis Povilas Andriukaitis (ledamot av kommissionen) besvarade frågan.

Talare: Mihai Ţurcanu för PPE-gruppen, Clara Eugenia Aguilera García för S&D-gruppen, Urszula Krupa för ECR-gruppen, Dita Charanzová för ALDE-gruppen, Stefan Eck för GUE/NGL-gruppen, och Francisco Assis.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: José Inácio Faria, Olga Sehnalová, Angel Dzhambazki, Ivan Jakovčić, Krisztina Morvai och Seán Kelly.

Talare: Vytenis Povilas Andriukaitis (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.


15.2. EU-armé (2017/2760(RSP))

Större interpellation med begäran om skriftligt svar med debatt (O-000044/2017) från Beatrix von Storch för EFDD-gruppen, till kommissionen: EU-armé (2017/2760(RSP)) (B8-0322/2017)

Beatrix von Storch utvecklade frågan.

Vytenis Povilas Andriukaitis (ledamot av kommissionen) besvarade frågan.

Talare: Stanislav Polčák för PPE-gruppen, Ivan Jakovčić för ALDE-gruppen, och Jiří Pospíšil.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Angel Dzhambazki och Krisztina Morvai.

Talare: Vytenis Povilas Andriukaitis.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Rättsligt meddelande