Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Zápisnica
Štvrtok, 6. júla 2017 - ŠtrasburgFinálna verzia
 1.Otvorenie rokovania
 2.Predloženie dokumentov
 3.Petície
 4.Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)
 5.Vykonávacie opatrenia (článok 106 rokovacieho poriadku)
 6.Povolené spôsoby použitia diel a iných predmetov ochrany v prospech osôb, ktoré sú nevidiace, zrakovo postihnuté alebo postihnuté inou poruchou čítania ***I - Cezhraničná výmena rozmnoženín určitých diel a iných predmetov ochrany v prístupných formátoch v prospech osôb, ktoré sú nevidiace, zrakovo postihnuté alebo postihnuté inou poruchou čítania ***I (rozprava)
 7.Lov veľrýb v Nórsku (rozprava)
 8.Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)
  8.1.Prípady laureáta Nobelovej ceny Liou Siao-poa a Li Ming-č´a
  8.2.Eritrea, najmä prípady Abuneho Antoniosa a Dawita Isaaka
  8.3.Burundi
 9.Zloženie Parlamentu
 10.Zloženie výborov a delegácií
 11.Hlasovanie
  11.1.Správa o Turecku za rok 2016 (hlasovanie)
  11.2.Zriadenie osobitného výboru pre boj proti terorizmu, jeho pôsobnosti, počet členov a obdobie činnosti (hlasovanie)
  11.3.Prípady laureáta Nobelovej ceny Liou Siao-poa a Li Ming-č´a (hlasovanie)
  11.4.Eritrea, najmä prípady Abuneho Antoniosa a Dawita Isaaka (hlasovanie)
  11.5.Burundi (hlasovanie)
  11.6.Európsky fond pre trvalo udržateľný rozvoj (EFSD) a vytvorenie záruky EFSD a záručného fondu EFSD ***I (hlasovanie)
  11.7.Povolené spôsoby použitia diel a iných predmetov ochrany v prospech osôb, ktoré sú nevidiace, zrakovo postihnuté alebo postihnuté inou poruchou čítania ***I (hlasovanie)
  11.8.Cezhraničná výmena rozmnoženín určitých diel a iných predmetov ochrany v prístupných formátoch v prospech osôb, ktoré sú nevidiace, zrakovo postihnuté alebo postihnuté inou poruchou čítania ***I (hlasovanie)
  11.9.Mechanizmy riešenia sporov týkajúcich sa dvojitého zdanenia v EÚ * (hlasovanie)
  11.10.Opatrenia EÚ zamerané na udržateľnosť (hlasovanie)
  11.11.Podpora súdržnosti a rozvoja v najvzdialenejších regiónoch EÚ (hlasovanie)
 12.Vysvetlenia hlasovania
 13.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 14.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 15.Väčšie interpelácie (rozprava)
  15.1.Dôsledky škandálu s dovozom brazílskeho mäsa (2017/2735(RSP))
  15.2.Armáda EÚ (2017/2760(RSP))
 16.Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov
 17.Zaslanie textov prijatých počas rokovania
 18.Termíny nasledujúcich rokovaní
 19.Prerušenie zasadania
 Prezenčná listina
Zápisnica
Finálna verzia (188 kb)
  Prezenčná listina
Finálna verzia (60 kb)
 
Zápisnica
Finálna verzia (84 kb)
  Prezenčná listina
Finálna verzia (11 kb)
  Výsledky hlasovaní
Finálna verzia (46 kb)
  Hlasovania podľa mien
Finálna verzia (83 kb)
 
Zápisnica
Finálna verzia (274 kb)
  Prezenčná listina
Finálna verzia (63 kb)
  Výsledky hlasovaní
Finálna verzia (710 kb)
  Hlasovania podľa mien
Finálna verzia (1343 kb)
Právne oznámenie