Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 11 september 2017 - StrasbourgSlutlig utgåva

2. Uttalanden av talmannen
CRE

Talmannen fördömde de terrorangrepp som nyligen drabbat flera städer i Europa och uttryckte parlamentets solidaritet med offren för terrorismen och för den senaste tidens naturkatastrofer.

Parlamentet höll en tyst minut för offren.

°
° ° °

Talare:

—   Nicola Danti upprepade vikten av att EU engagerar sig i kampen mot klimatförändringarna (talmannen anslöt sig till dessa kommentarer),

—   Gianni Pittella yttrade sig med anledning av Salvador Allendes dödsdag,

—   Franck Proust yttrade sig om orkanen Irma, hanteringen av naturkatastrofer och rollen för Europeiska unionens solidaritetsfond (talmannen gjorde förtydliganden),

—   Sajjad Karim yttrade sig om situationen för de EU-medborgare som är bosatta i Storbritannien och om villkoren för utdelningen av Sacharovpriset,

—   James Carver återkom till inlägget av Franck Proust (talmannen gjorde förtydliganden),

—   Teresa Jiménez-Becerril Barrio yttrade sig om den jordbävning som nyligen drabbat Mexico (talmannen anslöt sig till dessa kommentarer).

Rättsligt meddelande