Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Mandag den 11. september 2017 - Strasbourg

9. Udvalgenes og delegationernes sammensætning

Formanden havde fra PPE-, S&D-, Verts/ALE-, EFDD- og ENF-Gruppen modtaget følgende anmodninger om udnævnelse:

EMPL: Dennis Radtke i stedet for Sven Schulze

Delegationen for Forbindelserne med Den Koreanske Halvø: Dennis Radtke

JURI: Francis Zammit Dimech

Delegationen for Forbindelserne med Palæstina: Francis Zammit Dimech

delegationen til Den Parlamentariske Forsamling for Middelhavsunionen: Francis Zammit Dimech

Delegationen til Det Parlamentariske Samarbejdsudvalg EU-Rusland: Jude Kirton-Darling i stedet for Theresa Griffin

Delegationen for Forbindelserne med Landene i Det Andinske Fællesskab: Theresa Griffin i stedet for Jude Kirton-Darling

Delegationen til Den Euro-Latinamerikanske Parlamentariske Forsamling: Theresa Griffin i stedet for Jude Kirton-Darling

Delegationen til Det Parlamentariske Cariforum/EF-udvalg: Doru-Claudian Frunzulică

Delegationen til Det Parlamentariske Samarbejdsudvalg EU-Rusland: Rebecca Harms i stedet for Jakop Dalunde

Delegationen til Det Parlamentariske Samarbejdsudvalg EU-Moldova: Jakop Dalunde er ikke længere medlem

Delegationen til Den Parlamentariske Forsamling Euronest: Jakop Dalunde er ikke længere medlem

ITRE: Jonathan Bullock

IMCO: Stuart Agnew i stedet for Margot Parker

REGI: Paul Nuttall i stedet for Jim Carver

AFET: Jean-Luc Schaffhauser

DEVE: Jean-Luc Schaffhauser

INTA: France Jamet

ITRE: Christelle Lechevalier i stedet for Jean-Luc Schaffhauser

Delegationen for Forbindelserne med Schweiz og Norge, til Det Blandede Parlamentariske Udvalg EU-Island og til Det Blandede EØS-Parlamentarikerudvalg: France Jamet i stedet for Sophie Montel

Delegationen for Forbindelserne med Landene i Mercosur: Sophie Montel

Delegationen for Forbindelserne med Folkerepublikken Kina: Christelle Lechevalier i stedet for Jean-Luc Schaffhauser

Delegationen til Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU: Jean-Luc Schaffhauser

Delegationen til Den Euro-Latinamerikanske Parlamentariske Forsamling: Sophie Montel.

Disse udnævnelser ville blive betragtet som godkendt, medmindre der blev gjort indsigelse inden godkendelsen af denne protokol.

Juridisk meddelelse