Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Ponedjeljak, 11. rujna 2017. - StrasbourgZavršno izdanje

10. Pregovori prije prvog čitanja u Parlamentu (članak 69.d Poslovnika)

Predsjednik objavljuje odluke nekoliko odbora o stupanju u međuinstitucijske pregovore, u skladu s člankom 69.c stavkom 1. Poslovnika:

- Odbor EMPL, na temelju izvješća o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o osnivanju Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA) i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) 2062/94 (COM(2016)0528 – C8-0344/2016 – 2016/0254(COD)). Izvjestitelj: Czesław Hoc (A8-0274/2017)

- Odbor EMPL, na temelju izvješća o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o osnivanju Europskog centra za razvoj strukovnog obrazovanja i osposobljavanja (Cedefop) te stavljanju izvan snage Uredbe (EEZ) br. 337/75 (COM(2016)0532 – C8-0343/2016 – 2016/0257(COD)). Izvjestiteljica: Anne Sander (A8-0273/2017)

- Odbor EMPL, na temelju izvješća o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o osnivanju Europske zaklade za poboljšanje životnih i radnih uvjeta (Eurofound) i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEC) br. 1365/75 (COM(2016)0531 – C8-0342/2016 – 2016/0256(COD)). Izvjestitelj: Enrique Calvet Chambon (A8-0275/2017)

- Odbor ECON, na temelju izvješća o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 575/2013 u pogledu omjera financijske poluge, omjera neto stabilnih izvora financiranja, zahtjeva za regulatorni kapital i prihvatljive obveze, kreditnog rizika druge ugovorne strane, tržišnog rizika, izloženosti prema središnjim drugim ugovornim stranama, izloženosti prema subjektima za zajednička ulaganja, velikih izloženosti, zahtjeva za izvješćivanje i objavu i o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 (COM(2016)0850 – C8-0158/2016 – 2016/0360B(COD)). Izvjestitelj: Peter Simon (A8-0255/2017)

- Odbor ENVI, na temelju izvješća o Prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive Vijeća 87/217/EEZ, Direktive 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, Direktive 2009/31/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, Uredbe (EU) br. 1257/2013 Europskog parlamenta i Vijeća, Direktive Vijeća 86/278/EEZ i Direktive Vijeća 94/63/EZ u pogledu postupovnih pravila u području izvješćivanja o okolišu i o stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 91/692/EEZ (COM(2016)0789 – C8-0526/2016 – 2016/0394(COD)). Izvjestitelj: Francesc Gambús (A8-0253/2017)

- Odbor AFET, na temelju izvješća o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 230/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2014. o uspostavi Instrumenta za doprinos stabilnosti i miru (COM(2016)0447 – C8-0264/2016 – 2016/0207(COD)). Izvjestitelj: Arnaud Danjean (A8-0261/2017)

U skladu s člankom 69.c stavkom 2. Poslovnika, zastupnici ili klub/klubovi zastupnika koji dosežu barem srednji prag mogu u pisanom obliku zatražiti, prije ponoći utorka 12. rujna 2017., da se glasuje o odluci odbora o stupanju u pregovore.

Pregovori mogu započeti bilo kada nakon isteka tog roka ako nije podnesen zahtjev da se o odluci o stupanju u pregovore glasuje u Parlamentu.

Pravna napomena