Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2017/2843(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

O-000061/2017 (B8-0325/2017)

Debaty :

PV 11/09/2017 - 16
PV 14/09/2017 - 12.1
CRE 14/09/2017 - 12.1

Głosowanie :

Teksty przyjęte :


Protokół
Poniedziałek, 11 września 2017 r. - StrasburgWersja ostateczna

16. Interpelacje dotyczące kwestii pierwszorzędnych (art. 130c Regulaminu) (złożenie)

Złożono następujące interpelacje dotyczące kwestii pierwszorzędnych wymagające odpowiedzi na piśmie i debaty (art. 130 Regulaminu):

—   (O-000061/2017), które skierowali Beatrix von Storch i Robert Jarosław Iwaszkiewicz w imieniu grupy EFDD, do Komisji: Rozwiązanie Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Pomocy Uchodźcom Palestyńskim na Bliskim Wschodzie (UNRWA) (2017/2843(RSP)) (B8-0325/2017);

—   (O-000063/2017), które skierowali Nicola Caputo, Fernando Ruas, Ivan Jakovčić, Eric Andrieu, Clara Eugenia Aguilera García, Ana Gomes, Renata Briano, Simona Bonafè, Ricardo Serrão Santos, Gilles Pargneaux, Pina Picierno, Ivica Tolić, Aldo Patriciello, Biljana Borzan, Claudia Țapardel, Dubravka Šuica, Brando Benifei, Doru-Claudian Frunzulică, Alberto Cirio, Liliana Rodrigues, Barbara Spinelli, Andrea Cozzolino, Michela Giuffrida, Tonino Picula, Damiano Zoffoli, Daniele Viotti, Isabella De Monte, Martin Häusling, Monica Macovei, Takis Hadjigeorgiou, Željana Zovko, Merja Kyllönen, Igor Šoltes, Luigi Morgano, Silvia Costa, Elena Gentile, Alessandra Mussolini, Momchil Nekov, Salvatore Domenico Pogliese, Peter Kouroumbashev, Stefano Maullu, Marijana Petir, Franz Obermayr, Tibor Szanyi, Miltiadis Kyrkos, Stelios Kouloglou, Viorica Dăncilă, Eleonora Forenza, Curzio Maltese, Piernicola Pedicini, Manolis Kefalogiannis, Barbara Kappel i Enrique Guerrero Salom, do Komisji: Pożary na terenie Unii Europejskiej tego lata (2017/2842(RSP)) (B8-0327/2017).

Informacja prawna