Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2017/2843(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

O-000061/2017 (B8-0325/2017)

Rozpravy :

PV 11/09/2017 - 16
PV 14/09/2017 - 12.1
CRE 14/09/2017 - 12.1

Hlasovanie :

Prijaté texty :


Zápisnica
Pondelok, 11. septembra 2017 - ŠtrasburgFinálna verzia

16. Väčšie interpelácie článok 130b rokovacieho poriadku (predloženie)

Boli predložené tieto väčšie interpelácie na písomné zodpovedanie s rozpravou (článok 130b rokovacieho poriadku):

—   (O-000061/2017) ktorú položili Beatrix von Storch a Robert Jarosław Iwaszkiewicz v mene skupiny EFDD, pre Komisiu: Zrušenie UNRWA (2017/2843(RSP)) (B8-0325/2017);

—   (O-000063/2017) ktorú položili Nicola Caputo, Fernando Ruas, Ivan Jakovčić, Eric Andrieu, Clara Eugenia Aguilera García, Ana Gomes, Renata Briano, Simona Bonafè, Ricardo Serrão Santos, Gilles Pargneaux, Pina Picierno, Ivica Tolić, Aldo Patriciello, Biljana Borzan, Claudia Țapardel, Dubravka Šuica, Brando Benifei, Doru-Claudian Frunzulică, Alberto Cirio, Liliana Rodrigues, Barbara Spinelli, Andrea Cozzolino, Michela Giuffrida, Tonino Picula, Damiano Zoffoli, Daniele Viotti, Isabella De Monte, Martin Häusling, Monica Macovei, Takis Hadjigeorgiou, Željana Zovko, Merja Kyllönen, Igor Šoltes, Luigi Morgano, Silvia Costa, Elena Gentile, Alessandra Mussolini, Momchil Nekov, Salvatore Domenico Pogliese, Peter Kouroumbashev, Stefano Maullu, Marijana Petir, Franz Obermayr, Tibor Szanyi, Miltiadis Kyrkos, Stelios Kouloglou, Viorica Dăncilă, Eleonora Forenza, Curzio Maltese, Piernicola Pedicini, Manolis Kefalogiannis, Barbara Kappel a Enrique Guerrero Salom, pre Komisiu: Požiare v lete tohto roku v Európskej únii (2017/2842(RSP)) (B8-0327/2017).

Právne oznámenie