Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Maandag 11 september 2017 - Straatsburg

17. Aan de standpunten en resoluties van het Parlement gegeven uitvoering

De mededelingen van de Commissie betreffende de door haar gegeven uitvoering aan de tijdens de vergaderperioden van december 2016, maart I en II 2017, april I en II 2017, mei I en II 2017 en juni 2017 door het Parlement aangenomen standpunten en resoluties, staan op Europarl.

Juridische mededeling