Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 11 september 2017 - Strasbourg

18. Arbetsplan

Det slutgiltiga förslaget till föredragningslista för sammanträdesperioden i september 2017 (PE 608.828/PDOJ) hade delats ut. Inga ändringar hade föreslagits.

Arbetsplanen var därmed fastställd.

ORDFÖRANDESKAP: Evelyne GEBHARDT
Vice talman

Rättsligt meddelande