Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2016/0062(NLE)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0266/2017

Pateikti tekstai :

A8-0266/2017

Debatai :

PV 11/09/2017 - 19
CRE 11/09/2017 - 19

Balsavimas :

PV 12/09/2017 - 7.14
CRE 12/09/2017 - 7.14
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2017)0329

Protokolas
Pirmadienis, 2017 m. rugsėjo 11 d. - StrasbūrasGalutinė teksto versija

19. ES prisijungimas prie Europos Tarybos konvencijos dėl smurto prieš moteris ir smurto šeimoje prevencijos ir kovos su juo (diskusijos)
CRE

Preliminarus pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Tarybos konvencijos dėl smurto prieš moteris ir smurto šeimoje prevencijos ir kovos su juo sudarymo Europos Sąjungos vardu [COM(2016)0109 - 2016/0062(NLE)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas - Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas. Pranešėjai: Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy ir Anna Maria Corazza Bildt (A8-0266/2017)

Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy ir Anna Maria Corazza Bildt pristatė pranešimą.

Kalbėjo Věra Jourová (Komisijos narė).

Kalbėjo: Jiří Maštálka (JURI komiteto nuomonės referentas), Barbara Matera PPE frakcijos vardu, Iratxe García Pérez S&D frakcijos vardu, Helga Stevens ECR frakcijos vardu, Angelika Mlinar ALDE frakcijos vardu, Kostadinka Kuneva GUE/NGL frakcijos vardu, Terry Reintke Verts/ALE frakcijos vardu, Margot Parker EFDD frakcijos vardu, Mylène Troszczynski ENF frakcijos vardu, Eleftherios Synadinos, nepriklausomas Parlamento narys, Anna Záborská, Josef Weidenholzer (nesutiko, kad Marek Jurek pateiktų mėlynosios kortelės klausimą), Julie Girling, Beatriz Becerra Basterrechea, João Pimenta Lopes, Daniela Aiuto, Franz Obermayr, Carlos Coelho, Maria Noichl, Branislav Škripek, Izaskun Bilbao Barandica, Ángela Vallina, John Stuart Agnew, Pavel Svoboda, Soraya Post, Jadwiga Wiśniewska ir Csaba Sógor.

PIRMININKAVO: Bogusław LIBERADZKI
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Liliana Rodrigues, Rikke Karlsson, Péter Niedermüller, Ulrike Trebesius, Marc Tarabella, Caterina Chinnici, Biljana Borzan ir Anna Hedh (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Anna Maria Corazza Bildt).

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Michaela Šojdrová, Olga Sehnalová, Notis Marias, Gesine Meissner, Maria Lidia Senra Rodríguez, Marijana Petir, Tibor Szanyi, Ruža Tomašić, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Julie Ward, Marek Jurek ir Nicola Caputo.

Kalbėjo: Věra Jourová, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy ir Anna Maria Corazza Bildt.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2017 09 12 protokolo 7.14 punktas

Teisinis pranešimas