Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2017/0017(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0258/2017

Esitatud tekstid :

A8-0258/2017

Arutelud :

PV 11/09/2017 - 20
CRE 11/09/2017 - 20
PV 11/12/2017 - 18
CRE 11/12/2017 - 18

Hääletused :

PV 13/09/2017 - 9.7
CRE 13/09/2017 - 9.7
Selgitused hääletuse kohta
PV 12/12/2017 - 5.3
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2017)0338
P8_TA(2017)0477

Protokoll
Esmaspäev, 11. september 2017 - StrasbourgLõplik väljaanne

20. Kehtivate piirangute kohaldamise jätkamine lennutegevuse ulatuse suhtes ja ettevalmistumine üleilmse turupõhise meetme rakendamiseks alates 2021. aastast ***I (arutelu)
CRE

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse direktiivi 2003/87/EÜ, et jätkata kehtivate piirangute kohaldamist lennutegevuse ulatuse suhtes ja teha ettevalmistusi üleilmse turupõhise meetme rakendamiseks alates 2021. aastast [COM(2017)0054 - C8-0028/2017 - 2017/0017(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Julie Girling (A8-0258/2017)

Julie Girling tutvustas raportit.

Sõna võttis Miguel Arias Cañete (komisjoni liige).

Sõna võtsid Werner Langen (ITRE-komisjoni arvamuse koostaja), Jacqueline Foster (TRAN-komisjoni arvamuse koostaja) ja Peter Liese fraktsiooni PPE nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: Pavel TELIČKA
asepresident

Sõna võtsid Seb Dance fraktsiooni S&D nimel, Mark Demesmaeker fraktsiooni ECR nimel, Gerben-Jan Gerbrandy fraktsiooni ALDE nimel, Merja Kyllönen fraktsiooni GUE/NGL nimel, Bas Eickhout fraktsiooni Verts/ALE nimel, Lampros Fountoulis (fraktsioonilise kuuluvuseta), Ivo Belet, Miriam Dalli, Gesine Meissner, Kateřina Konečná, Wim van de Camp, Isabella De Monte, Markus Ferber, Gilles Pargneaux ja Damiano Zoffoli.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Franc Bogovič, Tibor Szanyi, Nicola Caputo, Maria Grapini ja Notis Marias.

Sõna võtsid Miguel Arias Cañete ja Julie Girling.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 13.9.2017 protokollipunkt 9.7.

Õigusalane teave