Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2016/0230(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0262/2017

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0262/2017

Keskustelut :

PV 11/09/2017 - 21
CRE 11/09/2017 - 21
PV 16/04/2018 - 20
CRE 16/04/2018 - 20

Äänestykset :

PV 13/09/2017 - 9.8
CRE 13/09/2017 - 9.8
Äänestysselitykset
PV 17/04/2018 - 6.5
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2017)0339
P8_TA(2018)0096

Pöytäkirja
Maanantai 11. syyskuuta 2017 - StrasbourgLopullinen painos

21. Maankäytöstä, maankäytön muutoksesta ja metsätaloudesta aiheutuvien kasvihuonekaasujen päästöjen ja poistumien sisällyttäminen vuoteen 2030 ulottuviin ilmasto- ja energiapolitiikan puitteisiin ***I (keskustelu)
CRE

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi maankäytöstä, maankäytön muutoksesta ja metsätaloudesta aiheutuvien kasvihuonekaasujen päästöjen ja poistumien sisällyttämisestä vuoteen 2030 ulottuviin EU:n ilmasto- ja energiapolitiikan puitteisiin sekä järjestelmästä kasvihuonekaasupäästöjen seuraamiseksi ja niistä raportoimiseksi sekä muista ilmastonmuutosta koskevista tiedoista raportoimiseksi annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 525/2013 muuttamisesta [COM(2016)0479 - C8-0330/2016- 2016/0230(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Norbert Lins (A8-0262/2017)

Norbert Lins esitteli mietinnön.

Miguel Arias Cañete (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Florent Marcellesi (DEVE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Marisa Matias (ITRE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Franc Bogovič (AGRI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Peter Liese PPE-ryhmän puolesta, Paul Brannen S&D-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Fredrick Federley, Jadwiga Wiśniewska ECR-ryhmän puolesta, Nils Torvalds ALDE-ryhmän puolesta, Merja Kyllönen GUE/NGL-ryhmän puolesta, Benedek Jávor Verts/ALE-ryhmän puolesta, Eleonora Evi EFDD-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Miapetra Kumpula-Natri, Pilar Ayuso, Miriam Dalli, Mark Demesmaeker, Gerben-Jan Gerbrandy, Ángela Vallina, Molly Scott Cato, Christofer Fjellner, Daciana Octavia Sârbu, Hannu Takkula, Martin Häusling, Marijana Petir, Miapetra Kumpula-Natri, Fredrick Federley, Heidi Hautala, Krišjānis Kariņš, Francesc Gambús, Henna Virkkunen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska ja José Inácio Faria.

Puhetta johti
varapuhemies Sylvie GUILLAUME

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Stanislav Polčák, Nicola Caputo, Notis Marias, Anneli Jäätteenmäki, Linnéa Engström, Georgios Epitideios, Seán Kelly, Bronis Ropė ja Petri Sarvamaa.

Puheenvuorot: Miguel Arias Cañete ja Norbert Lins.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 13.9.2017, kohta 9.8.

Oikeudellinen huomautus