Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2016/0230(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0262/2017

Pateikti tekstai :

A8-0262/2017

Debatai :

PV 11/09/2017 - 21
CRE 11/09/2017 - 21
PV 16/04/2018 - 20
CRE 16/04/2018 - 20

Balsavimas :

PV 13/09/2017 - 9.8
CRE 13/09/2017 - 9.8
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
PV 17/04/2018 - 6.5
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2017)0339
P8_TA(2018)0096

Protokolas
Pirmadienis, 2017 m. rugsėjo 11 d. - StrasbūrasGalutinė teksto versija

21. Šiltnamio efektą sukeliančių dujų, išmetamų ir šalinamų dėl žemės naudojimo, žemės naudojimo keitimo ir miškininkystės, kiekio įtraukimas į 2030 m. klimato ir energetikos politikos strategiją ***I (diskusijos)
CRE

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl šiltnamio efektą sukeliančių dujų, išmetamų ir šalinamų dėl žemės naudojimo, žemės naudojimo keitimo ir miškininkystės, kiekio įtraukimo į 2030 m. klimato ir energetikos politikos strategiją, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas Nr. 525/2013 dėl šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo stebėsenos bei ataskaitų ir kitos su klimato kaita susijusios informacijos teikimo mechanizmo [COM(2016)0479 - C8-0330/2016- 2016/0230(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėjas: Norbert Lins (A8-0262/2017)

Norbert Lins pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo Miguel Arias Cañete (Komisijos narys).

Kalbėjo: Florent Marcellesi (DEVE komiteto nuomonės referentas), Marisa Matias (ITRE komiteto nuomonės referentė), Franc Bogovič (AGRI komiteto nuomonės referentas), Peter Liese PPE frakcijos vardu, Paul Brannen S&D frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Fredrick Federley), Jadwiga Wiśniewska ECR frakcijos vardu, Nils Torvalds ALDE frakcijos vardu, Merja Kyllönen GUE/NGL frakcijos vardu, Benedek Jávor Verts/ALE frakcijos vardu, Eleonora Evi EFDD frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Miapetra Kumpula-Natri), Pilar Ayuso, Miriam Dalli, Mark Demesmaeker, Gerben-Jan Gerbrandy, Ángela Vallina, Molly Scott Cato, Christofer Fjellner, Daciana Octavia Sârbu, Hannu Takkula, Martin Häusling, Marijana Petir, Miapetra Kumpula-Natri, Fredrick Federley, Heidi Hautala, Krišjānis Kariņš, Francesc Gambús, Henna Virkkunen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska ir José Inácio Faria.

PIRMININKAVO: Sylvie GUILLAUME
Pirmininko pavaduotoja

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Stanislav Polčák, Nicola Caputo, Notis Marias, Anneli Jäätteenmäki, Linnéa Engström, Georgios Epitideios, Seán Kelly, Bronis Ropė ir Petri Sarvamaa.

Kalbėjo: Miguel Arias Cañete ir Norbert Lins.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2017 09 13 protokolo 9.8 punktas

Teisinis pranešimas