Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Protokol
Mandag den 11. september 2017 - Strasbourg
 1.Genoptagelse af sessionen
 2.Erklæringer fra formanden
 3.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 4.Parlamentets sammensætning
 5.Valgs prøvelse
 6.Undersøgelse af foreneligheden af en opgave, som betros et medlem
 7.Anmodning om ophævelse af immunitet – indstilling af proceduren
 8.Anmodning om beskyttelse af immunitet
 9.Udvalgenes og delegationernes sammensætning
 10.Forhandlinger forud for Parlamentets førstebehandling (forretningsordenens artikel 69c)
 11.Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure (forretningsordenens artikel 78)
 12.Berigtigelse (forretningsordenens artikel 231)
 13.Delegerede retsakter og gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 105, stk. 6, og artikel 106, stk. 4, litra d)
 14.Modtagne dokumenter
 15.Forespørgsler til mundtlig besvarelse (modtagne dokumenter)
 16.Større forespørgsler (forretningsordenens artikel 130b) (modtaget dokument)
 17.Kommissionens reaktion på Parlamentets holdninger og beslutninger
 18.Arbejdsplan
 19.EU’s tiltrædelse af Europarådets konvention om forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder og vold i hjemmet (forhandling)
 20.EU's emissionshandelssystem (EU ETS): at videreføre de nuværende begrænsninger af anvendelsesområdet for luftfartsaktiviteter og forberede gennemførelsen af en global markedsbaseret foranstaltning fra 2021 ***I (forhandling)
 21.Medtagelse af drivhusgassemissioner og optag fra arealanvendelse, ændringer i arealanvendelse og skovbrug i klima- og energirammen for 2030 ***I (forhandling)
 22.Delegationernes sammensætning
 23.Gennemsigtighed, ansvarlighed og integritet i EU-institutionerne (kortfattet forelæggelse)
 24.En rumstrategi for Europa (kortfattet forelæggelse)
 25.Den internationale handels og EU's handelspolitikkers indvirkning på globale værdikæder (kortfattet forelæggelse)
 26.Akademisk videreuddannelse og fjernstudium som led i den europæiske strategi for livslang læring (kortfattet forelæggelse)
 27.Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager
 28.Dagsorden for næste møde
 29.Hævelse af mødet
 Deltagerliste
Protokol (194 kb)  Deltagerliste (57 kb)
 
Protokol (83 kb)  Deltagerliste (11 kb)
 
Protokol (273 kb)  Deltagerliste (61 kb)
Juridisk meddelelse