Prethodno 
 Sljedeće 
PVTACRE
Zapisnik
Ponedjeljak, 11. rujna 2017. - StrasbourgZavršno izdanje
 1.Nastavak zasjedanja
 2.Izjave Predsjedništva
 3.Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice
 4.Sastav Parlamenta
 5.Provjera valjanosti mandata
 6.Ocjena spojivosti zadaće povjerene zastupniku
 7.Zahtjev za ukidanje imuniteta – prekid postupka
 8.Zahtjev za zaštitu zastupničkog imuniteta
 9.Sastav odbora i izaslanstava
 10.Pregovori prije prvog čitanja u Parlamentu (članak 69.d Poslovnika)
 11.Potpisivanje akata donesenih u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom (članak 78. Poslovnika)
 12.Ispravak (članak 231. Poslovnika)
 13.Delegirani akti i provedbene mjere (članak 105. stavak 6. i članak 106. stavak 4. točka (d) Poslovnika)
 14.Podnošenje dokumenata
 15.Pitanja za usmeni odgovor (podnošenje)
 16.Dulja zastupnička pitanja (članak 130.b Poslovnika) (podnošenje)
 17.Daljnje radnje poduzete na temelju stajališta i rezolucija Europskog parlamenta
 18.Plan rada
 19.Pristupanje EU-a Konvenciji Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji (rasprava)
 20.Sustav EU-a za trgovanje emisijskim jedinicama (EU ETS): nastavak postojećih ograničenja područja primjene za zrakoplovne djelatnosti i priprema provedbe globalne tržišno utemeljene mjere od 2021. ***I (rasprava)
 21.Uključivanje emisija i uklanjanja stakleničkih plinova iz korištenja zemljišta, prenamjene zemljišta i šumarstva u okvir za klimatsku i energetsku politiku do 2030. ***I (rasprava)
 22.Sastav izaslanstava
 23.Transparentnost, odgovornost i integritet u institucijama EU-a (kratko predstavljanje)
 24.Svemirska strategija za Europu (kratko predstavljanje)
 25.Utjecaj međunarodne trgovine i trgovinskih politika EU-a na globalne vrijednosne lance (kratko predstavljanje)
 26.Daljnje akademsko obrazovanje i obrazovanje na daljinu kao dio europske strategije cjeloživotnog učenja (kratko predstavljanje)
 27.Jednominutni govori o pitanjima od političke važnosti
 28.Dnevni red sljedeće dnevne sjednice
 29.Zatvaranje dnevne sjednice
 Popis nazočnih
Zapisnik
Završno izdanje (193 kb)
  Popis nazočnih
Završno izdanje (57 kb)
 
Zapisnik
Završno izdanje (84 kb)
  Popis nazočnih
Završno izdanje (11 kb)
 
Zapisnik
Završno izdanje (266 kb)
  Popis nazočnih
Završno izdanje (62 kb)
Pravna napomena