Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Protokols
Pirmdiena, 2017. gada 11. septembris - Strasbūra
 1.Sesijas atsākšana
 2.Priekšsēdētāja paziņojumi
 3.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 4.Parlamenta sastāvs
 5.Pilnvaru pārbaude
 6.Deputātam uzticēta uzdevuma atbilstības izvērtēšana
 7.Pieprasījums atcelt imunitāti – procedūras izbeigšana
 8.Pieprasījums aizstāvēt imunitāti
 9.Komiteju un delegāciju sastāvs
 10.Sarunas pirms Parlamenta pirmā lasījuma (Reglamenta 69.c pants)
 11.Saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru pieņemto tiesību aktu parakstīšana (Reglamenta 78. pants)
 12.Kļūdu labojums (Reglamenta 231. pants)
 13.Deleģētie akti un īstenošanas pasākumi (Reglamenta 105. panta 6. punkts un 106. panta 4. punkta d) apakšpunkts)
 14.Dokumentu iesniegšana
 15.Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski (iesniegšana)
 16.Plašas interpelācijas (Reglamenta 130.b pants) (iesniegšana)
 17.Saistībā ar Parlamenta nostājām un rezolūcijām veiktie pasākumi
 18.Darba kārtība
 19.ES pievienošanās Eiropas Padomes Konvencijai par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu (debates)
 20.ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēma (ES ETS): pašreizējo darbības jomas ierobežojumu saglabāšana attiecībā uz aviācijas darbības darbībām un sagatavošanās globālā tirgus pasākuma ieviešanai no 2021. gada ***I (debates)
 21.Zemes izmantošanā, zemes izmantošanas maiņā un mežsaimniecībā radušos siltumnīcefekta gāzu emisiju un piesaistījumu iekļaušana klimata un enerģētikas politikas satvarā laikposmam līdz 2030. gadam ***I (debates)
 22.Parlamentu sadarbības delegāciju sastāvs
 23.Pārredzamība, pārskatatbildība un integritāte ES iestādēs (īss izklāsts)
 24.Kosmosa stratēģija Eiropai (īss izklāsts)
 25.Starptautiskās tirdzniecības un ES tirdzniecības politikas ietekme uz globālajām vērtības ķēdēm (īss izklāsts)
 26.Akadēmiska tālākizglītība un tālmācība kā daļa no Eiropas mūžizglītības stratēģijas (īss izklāsts)
 27.Vienu minūti ilgas uzstāšanās par politiski svarīgiem jautājumiem
 28.Nākamās sēdes darba kārtība
 29.Sēdes slēgšana
 Apmeklējumu reģistrs
Protokols (196 kb)  Apmeklējumu reģistrs (57 kb)
 
Protokols (84 kb)  Apmeklējumu reģistrs (11 kb)
 
Protokols (270 kb)  Apmeklējumu reģistrs (63 kb)
Juridisks paziņojums