Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Úterý, 12. září 2017 - Štrasburk

2. Lov velryb v Norsku (předložený návrh usnesení)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000058/2017), kterou pokládají Sirpa Pietikäinen, Renata Briano, Mark Demesmaeker, Catherine Bearder, Anja Hazekamp, Keith Taylor a Eleonora Evi za výbor ENVI Komisi: Lov velryb v Norsku (2017/2712(RSP)) (B8-0324/2017)

Rozprava se konala dne 6. července 2017 (bod 7 zápisu ze dne 6.7.2017).

Návrh usnesení předložený v souladu s čl. 128 odst. 5 jednacího řádu na závěr rozpravy:

—   Sirpa Pietikäinen za skupinu PPE, Renata Briano za skupinu S&D, Mark Demesmaeker za skupinu ECR, Catherine Bearder za skupinu ALDE, Anja Hazekamp za skupinu GUE/NGL, Keith Taylor za skupinu Verts/ALE a Eleonora Evi za skupinu EFDD o lovu velryb v Norsku (2017/2712(RSP)) (B8-0499/2017).

Hlasování: bod 7.13 zápisu ze dne 12.9.2017.

Právní upozornění