Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Utorak, 12. rujna 2017. - Strasbourg

2. Lov na kitove u Norveškoj (podneseni prijedlozi rezolucija)

Pitanje za usmeni odgovor (O-000058/2017) koje su postavili Sirpa Pietikäinen, Renata Briano, Mark Demesmaeker, Catherine Bearder, Anja Hazekamp, Keith Taylor i Eleonora Evi u ime Odbora ENVI, Komisiji: Lov na kitove u Norveškoj (2017/2712(RSP)) (B8-0324/2017)

Rasprava je održana 6. srpnja 2017 (točka 7 zapisnika od 6.7.2017.).

Prijedlog rezolucije koji se podnosi na osnovi članka 128. stavka 5. Poslovnika i kojim se zaključuje rasprava:

—   Sirpa Pietikäinen, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Renata Briano, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Mark Demesmaeker, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Catherine Bearder, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Anja Hazekamp, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Keith Taylor, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a i Eleonora Evi, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, o lovu na kitove u Norveškoj (2017/2712(RSP)) (B8-0499/2017).

Glasovanje: točka 7.13 zapisnika od 12.9.2017..

Pravna napomena