Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Wtorek, 12 września 2017 r. - Strasburg

2. Polowania na wieloryby w Norwegii (złożone projekty rezolucji)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000058/2017) które skierowali Sirpa Pietikäinen, Renata Briano, Mark Demesmaeker, Catherine Bearder, Anja Hazekamp, Keith Taylor i Eleonora Evi, w imieniu komisji ENVI, do Komisji: Polowania na wieloryby w Norwegii (2017/2712(RSP)) (B8-0324/2017)

Debata odbyła się dnia 6 lipca 2017 r. (pkt 7 protokołu z dnia 6.7.2017).

Projekt rezolucji złożony na podstawie art. 128 ust. 5 Regulaminu na zakończenie debaty:

—   Sirpa Pietikäinen, w imieniu grupy politycznej PPE, Renata Briano, w imieniu grupy S&D, Mark Demesmaeker, w imieniu grupy ECR, Catherine Bearder, w imieniu grupy politycznej ALDE, Anja Hazekamp, w imieniu grupy politycznej GUE/NGL, Keith Taylor, w imieniu grupy politycznej Verts/ALE i Eleonora Evi, w imieniu grupy EFDD, w sprawie polowań na wieloryby w Norwegii (2017/2712(RSP)) (B8-0499/2017).

Głosowanie: pkt 7.13 protokołu z dnia 12.9.2017.

Informacja prawna