Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Utorok, 12. septembra 2017 - Štrasburg

2. Lov veľrýb v Nórsku (predložené návrhy uznesení)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000058/2017) ktorú položil Sirpa Pietikäinen, Renata Briano, Mark Demesmaeker, Catherine Bearder, Anja Hazekamp, Keith Taylor a Eleonora Evi, v mene výboru ENVI, pre Komisiu: Lov veľrýb v Nórsku (2017/2712(RSP)) (B8-0324/2017)

Rozprava sa konala 6. júla 2017 (bod 7 zápisnice zo dňa 6.7.2017).

Návrh uznesenia predložený na základe článku 128 ods. 5 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

—   Sirpa Pietikäinen, v mene skupiny PPE, Renata Briano, v mene skupiny S&D, Mark Demesmaeker, v mene skupiny ECR, Catherine Bearder, v mene skupiny ALDE, Anja Hazekamp, v mene skupiny GUE/NGL, Keith Taylor, v mene skupiny Verts/ALE a Eleonora Evi, v mene skupiny EFDD, o love veľrýb v Nórsku (2017/2712(RSP)) (B8-0499/2017).

Hlasovanie: bod 7.13 zápisnice zo dňa 12.9.2017.

Právne oznámenie