Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 12 september 2017 - Strasbourg

2. Valfångst i Norge (ingivna resolutionsförslag)

Fråga för muntligt besvarande (O-000058/2017) från Sirpa Pietikäinen, Renata Briano, Mark Demesmaeker, Catherine Bearder, Anja Hazekamp, Keith Taylor och Eleonora Evi, för utskottet ENVI, till kommissionen: Valfångst i Norge (2017/2712(RSP)) (B8-0324/2017)

Debatten hade hållits den 6 juli 2017 (punkt 7 i protokollet av den 6.7.2017).

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 128.5 i arbetsordningen):

—   Sirpa Pietikäinen, för PPE-gruppen, Renata Briano, för S&D-gruppen, Mark Demesmaeker, för ECR-gruppen, Catherine Bearder, för ALDE-gruppen, Anja Hazekamp, för GUE/NGL-gruppen, Keith Taylor, för Verts/ALE-gruppen och Eleonora Evi, för EFDD-gruppen, om valfångst i Norge (2017/2712(RSP)) (B8-0499/2017).

Omröstning: punkt 7.13 i protokollet av den 12.9.2017.

Rättsligt meddelande