Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2016/0287(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0181/2017

Pateikti tekstai :

A8-0181/2017

Debatai :

PV 12/09/2017 - 3
CRE 12/09/2017 - 3

Balsavimas :

PV 12/09/2017 - 7.11
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2017)0326

Protokolas
Antradienis, 2017 m. rugsėjo 12 d. - Strasbūras

3. Interneto ryšio vietos bendruomenėse skatinimas ***I (diskusijos)
CRE

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos reglamentų (ES) Nr. 1316/2013 ir (ES) Nr. 283/2014 nuostatos dėl interneto ryšio vietos bendruomenėse rėmimo [COM(2016)0589 - C8-0378/2016 - 2016/0287(COD)] - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas. Pranešėjas: Carlos Zorrinho (A8-0181/2017)

Pirmininkė pasveikino Mariya Gabriel su pirmosiomis diskusijomis, kuriose ji dalyvauja kaip Komisijos narė.

Carlos Zorrinho pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo Mariya Gabriel (Komisijos narė).

Kalbėjo: Claudia Țapardel (TRAN komiteto nuomonės referentė), Anne Sander PPE frakcijos vardu, Dan Nica S&D frakcijos vardu, Anneleen Van Bossuyt ECR frakcijos vardu, Pavel Telička ALDE frakcijos vardu, Neoklis Sylikiotis GUE/NGL frakcijos vardu, Michel Reimon Verts/ALE frakcijos vardu, Jonathan Bullock EFDD frakcijos vardu, Barbara Kappel ENF frakcijos vardu, Jerzy Buzek, Josef Weidenholzer, James Nicholson, Marisa Matias, Christelle Lechevalier, Angelika Niebler, Martina Werner, Seán Kelly, Patrizia Toia, Henna Virkkunen, Miroslav Poche, Pascal Arimont, Luděk Niedermayer ir Fernando Ruas.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Lefteris Christoforou, Marc Tarabella, Ruža Tomašić, Davor Škrlec, Eleftherios Synadinos, Marijana Petir ir Nicola Caputo.

Kalbėjo: Mariya Gabriel ir Carlos Zorrinho.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2017 09 12 protokolo 7.11 punktas

Teisinis pranešimas