Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2016/0287(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0181/2017

Teksty złożone :

A8-0181/2017

Debaty :

PV 12/09/2017 - 3
CRE 12/09/2017 - 3

Głosowanie :

PV 12/09/2017 - 7.11
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2017)0326

Protokół
Wtorek, 12 września 2017 r. - Strasburg

3. Propagowanie łączności internetowej w społecznościach lokalnych ***I (debata)
CRE

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1316/2013 i (UE) nr 283/2014 w odniesieniu do propagowania łączności internetowej w społecznościach lokalnych [COM(2016)0589 - C8-0378/2016 - 2016/0287(COD)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca: Carlos Zorrinho (A8-0181/2017)

Przewodnicząca powitała Mariyę Gabriel, która po raz pierwszy wzięła udział w debatach jako komisarz.

Carlos Zorrinho przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrała Mariya Gabriel (członkini Komisji).

Głos zabrali: Claudia Țapardel (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej TRAN), Anne Sander w imieniu grupy PPE, Dan Nica w imieniu grupy S&D, Anneleen Van Bossuyt w imieniu grupy ECR, Pavel Telička w imieniu grupy ALDE, Neoklis Sylikiotis w imieniu grupy GUE/NGL, Michel Reimon w imieniu grupy Verts/ALE, Jonathan Bullock w imieniu grupy EFDD, Barbara Kappel w imieniu grupy ENF, Jerzy Buzek, Josef Weidenholzer, James Nicholson, Marisa Matias, Christelle Lechevalier, Angelika Niebler, Martina Werner, Seán Kelly, Patrizia Toia, Henna Virkkunen, Miroslav Poche, Pascal Arimont, Luděk Niedermayer i Fernando Ruas.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Lefteris Christoforou, Marc Tarabella, Ruža Tomašić, Davor Škrlec, Eleftherios Synadinos, Marijana Petir i Nicola Caputo.

Głos zabrali: Mariya Gabriel i Carlos Zorrinho.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.11 protokołu z dnia 12.9.2017.

Informacja prawna