Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/0030(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0310/2016

Внесени текстове :

A8-0310/2016

Разисквания :

PV 12/09/2017 - 4
CRE 12/09/2017 - 4

Гласувания :

PV 12/09/2017 - 7.12
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2017)0327

Протокол
Вторник, 12 септември 2017 г. - Страсбург

4. Мерки за гарантиране на сигурността на доставките на газ ***I (разискване)
CRE

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно мерките за гарантиране на сигурността на доставките на газ и за отмяна на Регламент (ЕС) № 994/2010 [COM(2016)0052 - C8-0035/2016 - 2016/0030(COD)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Jerzy Buzek (A8-0310/2016)

Jerzy Buzek представи доклада.

Изказа се Miguel Arias Cañete (член на Комисията).

Изказаха се: Ruža Tomašić (докладчик по становището на комисията REGI), Krišjānis Kariņš, от името на групата PPE, Dan Nica, от името на групата S&D, Edward Czesak, от името на групата ECR, Pavel Telička, от името на групата ALDE, Xabier Benito Ziluaga, от името на групата GUE/NGL, Claude Turmes, от името на групата Verts/ALE, Christelle Lechevalier, от името на групата ENF, която отхвърли искане за отговор на въпрос „синя карта“ от Claude Turmes, Zoltán Balczó, независим член на ЕП, András Gyürk, Martina Werner и Jaromír Kohlíček.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ryszard CZARNECKI
Заместник-председател

Изказаха се: Tim Aker, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Michael Theurer, Georgios Epitideios, Theodor Dumitru Stolojan, Miapetra Kumpula-Natri, която отговори също така на два въпроса „синя карта“ от Paul Rübig и Bill Etheridge, Dariusz Rosati, Patrizia Toia, Lefteris Christoforou, Csaba Molnár, Seán Kelly и Zdzisław Krasnodębski.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Krzysztof Hetman, Doru-Claudian Frunzulică, Gesine Meissner, Davor Škrlec, Jean-Luc Schaffhauser, Maria Grapini и Nicola Caputo.

Изказаха се: Miguel Arias Cañete и Jerzy Buzek.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.12 от протокола от 12.9.2017 г г.

Правна информация