Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2016/0030(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0310/2016

Ingediende teksten :

A8-0310/2016

Debatten :

PV 12/09/2017 - 4
CRE 12/09/2017 - 4

Stemmingen :

PV 12/09/2017 - 7.12
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2017)0327

Notulen
Dinsdag 12 september 2017 - Straatsburg

4. Maatregelen tot veiligstelling van de gaslevering ***I (debat)
CRE

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende maatregelen tot veiligstelling van de gaslevering en houdende intrekking van Verordening (EU) nr. 994/2010 [COM(2016)0052 - C8-0035/2016 - 2016/0030(COD)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Jerzy Buzek (A8-0310/2016)

Jerzy Buzek leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Miguel Arias Cañete (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Ruža Tomašić (rapporteur voor advies van de Commissie REGI), Krišjānis Kariņš, namens de PPE-Fractie, Dan Nica, namens de S&D-Fractie, Edward Czesak, namens de ECR-Fractie, Pavel Telička, namens de ALDE-Fractie, Xabier Benito Ziluaga, namens de GUE/NGL-Fractie, Claude Turmes, namens de Verts/ALE-Fractie, Christelle Lechevalier, namens de ENF-Fractie, die weigert een "blauwe kaart"-vraag te accepteren Claude Turmes, Zoltán Balczó, niet-fractiegebonden lid, András Gyürk, Martina Werner en Jaromír Kohlíček.

VOORZITTER: Ryszard CZARNECKI
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Tim Aker die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Michael Theurer, Georgios Epitideios, Theodor Dumitru Stolojan, Miapetra Kumpula-Natri, die eveneens ingaat op twee "blauwe kaart"-vragen van Paul Rübig en Bill Etheridge, Dariusz Rosati, Patrizia Toia, Lefteris Christoforou, Csaba Molnár, Seán Kelly en Zdzisław Krasnodębski.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Krzysztof Hetman, Doru-Claudian Frunzulică, Gesine Meissner, Davor Škrlec, Jean-Luc Schaffhauser, Maria Grapini en Nicola Caputo.

Het woord wordt gevoerd door Miguel Arias Cañete en Jerzy Buzek.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.12 van de notulen van 12.9.2017.

Juridische mededeling - Privacybeleid