Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2016/0030(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0310/2016

Predkladané texty :

A8-0310/2016

Rozpravy :

PV 12/09/2017 - 4
CRE 12/09/2017 - 4

Hlasovanie :

PV 12/09/2017 - 7.12
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0327

Zápisnica
Utorok, 12. septembra 2017 - Štrasburg

4. Opatrenia na zaistenie bezpečnosti dodávok plynu ***I (rozprava)
CRE

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o opatreniach na zaistenie bezpečnosti dodávok plynu a o zrušení nariadenia (EÚ) č. 994/2010 [COM(2016)0052 - C8-0035/2016 - 2016/0030(COD)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajca: Jerzy Buzek (A8-0310/2016)

Jerzy Buzek uviedol správu.

V rozprave vystúpil Miguel Arias Cañete (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Ruža Tomašić (spravodajkyňa výboru REGI požiadaného o stanovisko), Krišjānis Kariņš v mene skupiny PPE, Dan Nica v mene skupiny S&D, Edward Czesak v mene skupiny ECR, Pavel Telička v mene skupiny ALDE, Xabier Benito Ziluaga v mene skupiny GUE/NGL, Claude Turmes v mene skupiny Verts/ALE, Christelle Lechevalier v mene skupiny ENF, ktorý odmietol otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Claude Turmes, Zoltán Balczó – nezaradený poslanec, András Gyürk, Martina Werner a Jaromír Kohlíček.

PREDSEDNÍCTVO: Ryszard CZARNECKI
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Tim Aker ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Michael Theurer, Georgios Epitideios, Theodor Dumitru Stolojan, Miapetra Kumpula-Natri, ktorý zároveň odpovedal na dve otázky, ktoré zdvihnutím modrej karty položil Paul Rübig a Bill Etheridge, Dariusz Rosati, Patrizia Toia, Lefteris Christoforou, Csaba Molnár, Seán Kelly a Zdzisław Krasnodębski.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Krzysztof Hetman, Doru-Claudian Frunzulică, Gesine Meissner, Davor Škrlec, Jean-Luc Schaffhauser, Maria Grapini a Nicola Caputo.

Vystúpili: Miguel Arias Cañete a Jerzy Buzek.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.12 zápisnice zo dňa 12.9.2017.

Právne oznámenie