Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Вторник, 12 септември 2017 г. - СтрасбургОкончателна версия

7.3. Поименен състав на специалната комисия относно тероризма (гласуване)

Поименен състав на специалната комисия относно тероризма (2017/2833(RSO))

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 3)

ПОИМЕНЕН СЪСТАВ НА СПЕЦИАЛНАТА КОМИСИЯ ОТНОСНО ТЕРОРИЗМА

Обявен за одобрен (приложение 2 от протокола от 12.9.2017 г)

Правна информация