Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/0252(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0254/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0254/2017

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 12/09/2017 - 7.4

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0319

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου 2017 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

7.4. Συμφωνία ΕΕ-Ισλανδίας για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων γεωργικών προϊόντων και τροφίμων *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ισλανδίας για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων γεωργικών προϊόντων και τροφίμων [11782/2016 - C8-0123/2017 - 2016/0252(NLE)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγητής: David Borrelli (A8-0254/2017)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 4)

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2017)0319)

Το Σώμα εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου