Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Вторник, 12 септември 2017 г. - СтрасбургОкончателна версия

15. Поправкa (член 231 от Правилника за дейността)

Поправката P8_TA-PROV(2017)0311(COR01) беше обявена на пленарното заседание вчера (точка 12 от протокола от 11.9.2017 г).

След като не беше получено искане за поставяне на поправката на гласуване от нито една политическа група или членове на ЕП, достигащи поне ниския праг (член 231, параграф 4 от Правилника за дейността), поправката се счита за приета.

Правна информация