Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Tirsdag den 12. september 2017 - Strasbourg

16. Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6)

Formanden mindede om, at henstillingen fra PECH om ikke at gøre indsigelse mod Kommissionens delegerede forordning af 12.6.2017 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 508/2014 for så vidt angår fordelingen af direkte forvaltede midler blandt målene for den integrerede havpolitik og den fælles fiskeripolitik (C(2017)03881 - 2017/2743(DEA)) (B8-0496/2017) var blevet meddelt den 11. september 2017 (punkt 13 i protokollen af 11.9.2017).

Der var ikke gjort indsigelse mod henstillingen inden for den frist på 24 timer, der er fastlagt i forretningsordenens artikel 105, stk. 6.

Denne henstilling blev derfor betragtet som vedtaget, og afgørelsen ville blive offentliggjort i »Vedtagne Tekster« fra mødet den følgende dag, den 13. september 2017.

Juridisk meddelelse