Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Tiistai 12. syyskuuta 2017 - StrasbourgLopullinen painos

16. Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta)

Puhemies muistuttaa, että PECH-valiokunnan suosituksesta olla vastustamatta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 508/2014 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse suoran hallinnoinnin piiriin kuuluvien varojen jakautumisesta yhdennetyn meripolitiikan ja yhteisen kalastuspolitiikan tavoitteiden kesken 12. kesäkuuta 2017 annettua komission delegoitua asetusta (C(2017)03881 - 2017/2743(DEA)) (B8-0496/2017) on ilmoitettu 11. syyskuuta 2017 (istunnon pöytäkirja 11.9.2017, kohta 13).

Yhtään tätä suositusta koskevaa vastalausetta ei ole esitetty työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohdassa määrätyssä 24 tunnin määräajassa.

Tämä suositus katsotaan täten hyväksytyksi, ja se julkaistaan huomenna 13. syyskuuta 2017 pidetyn istunnon Hyväksytyissä teksteissä.

Oikeudellinen huomautus