Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Torek, 12. september 2017 - Strasbourg

16. Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika)

Predsednik je opomnil, da je bilo priporočilo odbora PECH, da se ne nasprotuje Delegirani uredbi Komisije z dne 12. junija 2017 o spremembi Uredbe (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta glede razdelitve sredstev v okviru neposrednega upravljanja med cilje celostne pomorske politike in skupne ribiške politike (C(2017)03881 - 2017/2743(DEA)) (B8-0496/2017) podano 11. septembra 2017 (točka 13 zapisnika z dne 11.9.2017).

V roku 24 ur, določenem v členu 105(6) Poslovnika, ni bilo ugovora zoper to priporočilo.

Zato se šteje, da je to priporočilo sprejeto, objavljeno pa bo v Sprejetih besedilih seje v sredo, 13. septembra 2017.

Pravno obvestilo