Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Tirsdag den 12. september 2017 - StrasbourgEndelig udgave

18. Situationen i Venezuela (forhandling)
CRE

Redegørelse ved næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: Situationen i Venezuela (2017/2834(RSP))

Christos Stylianides (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen for næstformand i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik.

Indlæg af Luis de Grandes Pascual for PPE-Gruppen.

FORSÆDE: Ioan Mircea PAŞCU
næstformand

Talere: Ramón Jáuregui Atondo for S&D-Gruppen, Charles Tannock for ECR-Gruppen, Dita Charanzová for ALDE-Gruppen, Javier Couso Permuy for GUE/NGL-Gruppen, Ernest Urtasun for Verts/ALE-Gruppen, Jean-Luc Schaffhauser for ENF-Gruppen, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Francisco Assis, Anna Elżbieta Fotyga, Beatriz Becerra Basterrechea, Cláudia Monteiro de Aguiar, Carlos Zorrinho, Renate Weber, Francisco José Millán Mon, Javi López, Nuno Melo og José Inácio Faria.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Laima Liucija Andrikienė, João Pimenta Lopes, Stanislav Polčák og Eduard Kukan.

Indlæg af Christos Stylianides.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Juridisk meddelelse