Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Tiistai 12. syyskuuta 2017 - Strasbourg

18. Venezuelan tilanne (keskustelu)
CRE

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Venezuelan tilanne (2017/2834(RSP))

Christos Stylianides (komission jäsen) antoi julkilausuman komission varapuheenjohtajan / yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan puolesta.

Luis de Grandes Pascual PPE-ryhmän puolesta käytti puheenvuoron.

Puhetta johti
varapuhemies Ioan Mircea PAŞCU

Puheenvuorot: Ramón Jáuregui Atondo S&D-ryhmän puolesta, Charles Tannock ECR-ryhmän puolesta, Dita Charanzová ALDE-ryhmän puolesta, Javier Couso Permuy GUE/NGL-ryhmän puolesta, Ernest Urtasun Verts/ALE-ryhmän puolesta, Jean-Luc Schaffhauser ENF-ryhmän puolesta, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Francisco Assis, Anna Elżbieta Fotyga, Beatriz Becerra Basterrechea, Cláudia Monteiro de Aguiar, Carlos Zorrinho, Renate Weber, Francisco José Millán Mon, Javi López, Nuno Melo ja José Inácio Faria.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Laima Liucija Andrikienė, João Pimenta Lopes, Stanislav Polčák ja Eduard Kukan.

Christos Stylianides käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Oikeudellinen huomautus