Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/2027(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0268/2017

Ingivna texter :

A8-0268/2017

Debatter :

PV 12/09/2017 - 19
CRE 12/09/2017 - 19

Omröstningar :

PV 13/09/2017 - 9.15
CRE 13/09/2017 - 9.15
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2017)0345

Protokoll
Tisdagen den 12 september 2017 - Strasbourg

19. EU:s politiska förbindelser med Latinamerika (debatt)
CRE

Betänkande om EU:s politiska förbindelser med Latinamerika [2017/2027(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Javi López (A8-0268/2017)

Javi López redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Christos Stylianides (ledamot av kommissionen) för vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik.

Talare: Enrique Guerrero Salom (föredragande av yttrande från utskottet DEVE), Luis de Grandes Pascual för PPE-gruppen, Ramón Jáuregui Atondo för S&D-gruppen, Kosma Złotowski för ECR-gruppen, Renate Weber för ALDE-gruppen, Javier Couso Permuy för GUE/NGL-gruppen, Ernest Urtasun för Verts/ALE-gruppen, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Francisco Assis, Izaskun Bilbao Barandica, Tania González Peñas, Elmar Brok, Isabella De Monte, Francisco José Millán Mon, Carlos Zorrinho och Laima Liucija Andrikienė.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: José Inácio Faria, Julie Ward, Notis Marias, Beatriz Becerra Basterrechea och Stanislav Polčák.

Talare: Christos Stylianides och Javi López.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.15 i protokollet av den 13.9.2017.

(Sammanträdet avbröts en kort stund)

Rättsligt meddelande