Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Notulen
Dinsdag 12 september 2017 - StraatsburgDefinitieve uitgave
 1.Opening van de vergadering
 2.Walvisjacht in Noorwegen (ingediende ontwerpresoluties)
 3.Bevordering van internetconnectiviteit in lokale gemeenschappen ***I (debat)
 4.Maatregelen tot veiligstelling van de gaslevering ***I (debat)
 5.Het fipronilschandaal: hoe kunnen we het Europees snellewaarschuwingssysteem voor levensmiddelen en diervoeders verbeteren? (debat)
 6.Verklaring van de Voorzitter
 7.Stemmingen
  7.1.Verzoek om opheffing van de immuniteit van Marie-Christine Boutonnet (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  7.2.Benoeming van Simon Busuttil tot lid van het bij artikel 255 VWEU ingestelde comité (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  7.3.Lijst van leden van de bijzondere commissie terrorisme (stemming)
  7.4.Overeenkomst tussen de EU en IJsland over de bescherming van geografische aanduidingen van landbouwproducten en levensmiddelen *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  7.5.Overeenkomst tussen de EU en IJsland inzake aanvullende handelspreferenties voor landbouwproducten *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  7.6.Tenuitvoerlegging van de bemiddelingsrichtlijn (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  7.7.De werking van franchising in de detailhandel (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  7.8.Een ruimtestrategie voor Europa (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  7.9.Academisch aanvullend en afstandsonderwijs als onderdeel van de Europese strategie voor een leven lang leren (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  7.10.Intrekking van achterhaalde verordeningen inzake de sectoren van de binnenvaart en van het vrachtvervoer over de weg ***I (stemming)
  7.11.Bevordering van internetconnectiviteit in lokale gemeenschappen ***I (stemming)
  7.12.Maatregelen tot veiligstelling van de gaslevering ***I (stemming)
  7.13.Walvisjacht in Noorwegen (stemming)
  7.14.Toetreding van de EU tot het Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld (stemming)
  7.15.Gevolgen van de internationale handel en het handelsbeleid van de EU voor mondiale waardeketens (stemming)
 8.Stemverklaringen
 9.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 10.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 11.Presentatie door de Raad van zijn standpunt over het ontwerp van algemene begroting - begrotingsjaar 2018 (debat)
 12.Wapenuitvoer: tenuitvoerlegging van Gemeenschappelijk Standpunt 2008/944/GBVB (debat)
 13.De situatie in Noord-Korea (debat)
 14.Recente ontwikkelingen op het gebied van migratie (debat)
 15.Rectificatie (artikel 231 van het Reglement)
 16.Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement)
 17.Betrekkingen EU-Turkije (debat)
 18.De situatie in Venezuela (debat)
 19.De politieke betrekkingen van de EU met Latijns-Amerika (debat)
 20.De politieke betrekkingen van de EU met India (korte presentatie)
 21.Corruptie en mensenrechten in derde landen (korte presentatie)
 22.Samenstelling commissies en delegaties
 23.Aan de resoluties van het Parlement gegeven uitvoering
 24.Agenda van de volgende vergadering
 25.Sluiting van de vergadering
 Presentielijst
 Bijlage 1 - Benoeming van Simon Busuttil tot lid van het bij artikel 255 VWEU ingestelde comité
 Bijlage 2 - Lijst van leden van de Bijzondere Commissie terrorisme
Notulen
Definitieve uitgave (181 kb)
  Presentielijst
Definitieve uitgave (64 kb)
  Bijlage 1
Definitieve uitgave (7 kb)
  Bijlage 2
Definitieve uitgave (1 kb)
 
Notulen
Definitieve uitgave (83 kb)
  Presentielijst
Definitieve uitgave (11 kb)
  Uitslag van de stemming
Definitieve uitgave (24 kb)
  Hoofdelijke stemming
Definitieve uitgave (44 kb)
 
Notulen
Definitieve uitgave (279 kb)
  Presentielijst
Definitieve uitgave (63 kb)
  Uitslag van de stemming
Definitieve uitgave (422 kb)
  Hoofdelijke stemming
Definitieve uitgave (687 kb)
Juridische mededeling