Index 
Jegyzőkönyv
PDF 279kWORD 83k
2017. szeptember 12., Kedd - StrasbourgVégleges kiadás
1.Az ülés megnyitása
 2.Bálnavadászat Norvégiában (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok)
 3.Az internetkapcsolat helyi közösségekben történő előmozdítása ***I (vita)
 4.A földgázellátás biztonságának megőrzését szolgáló intézkedések ***I (vita)
 5.A fipronil-botrány: az uniós élelmiszer- és takarmánybiztonsági riasztási rendszer javításának lehetőségei (vita)
 6.Az elnök nyilatkozata
 7.Szavazások órája
  7.1.Marie-Christine Boutonnet mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  7.2.Simon Busutti kinevezése az EUMSZ 255. cikke alapján létrehozott testületbe (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  7.3.A terrorizmussal foglalkozó különbizottság név szerinti összetétele (szavazás)
  7.4.A mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek oltalmáról szóló, EU–Izland közötti megállapodás *** (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  7.5.A mezőgazdasági termékekre alkalmazandó kiegészítő kereskedelmi kedvezményekről szóló, EU–Izland közötti megállapodás *** (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  7.6.A közvetítési irányelv végrehajtása (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  7.7.A franchise működése a kiskereskedelmi ágazatban (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  7.8.Európai űrstratégia (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  7.9.Egyetemi szintű továbbképzés és távképzés az egész életen át tartó tanulásra vonatkozó európai stratégia részeként (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  7.10.A belvízi hajózási és a közúti árufuvarozási ágazattal kapcsolatos elavult rendeletek hatályon kívül helyezése ***I (szavazás)
  7.11.Az internetkapcsolat helyi közösségekben történő előmozdítása ***I (szavazás)
  7.12.A földgázellátás biztonságának megőrzését szolgáló intézkedések ***I (szavazás)
  7.13.Bálnavadászat Norvégiában (szavazás)
  7.14.Az Európai Uniónak az Európa Tanács nőkkel szembeni erőszak és a kapcsolati erőszak elleni küzdelemről és azok megelőzéséről szóló Egyezményéhez történő csatlakozása (szavazás)
  7.15.A nemzetközi kereskedelem és az uniós kereskedelmi politikák hatása a globális értékláncokra (szavazás)
 8.A szavazáshoz fűzött indokolások
 9.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 10.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 11.A Tanács ismertetője az általános költségvetés-tervezetről szóló álláspontjáról – 2018-as pénzügyi év (vita)
 12.Fegyverkivitel: a 2008/944/KKBP közös álláspont végrehajtása (vita)
 13.Az észak-koreai helyzet (vita)
 14.Közelmúltbeli migrációs fejlemények (vita)
 15.Helyesbítés (az eljárási szabályzat 231. cikke)
 16.Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 105. cikkének (6) bekezdése)
 17.Törökország–EU-kapcsolat (vita)
 18.A venezuelai helyzet (vita)
 19.Az EU Latin-Amerikával fennálló politikai kapcsolatai (vita)
 20.Az EU Indiával fennálló politikai kapcsolatai (rövid ismertetés)
 21.Korrupció és emberi jogok a harmadik országokban (rövid ismertetés)
 22.A bizottságok és a küldöttségek tagjai
 23.A Parlament állásfoglalásaival kapcsolatos további intézkedések
 24.A következő ülésnap napirendje
 25.Az ülés berekesztése
 JELENLÉTI ÍV
 1. melléklet – Simon Busutti kinevezése az EUMSZ 255. cikke alapján létrehozott testületbe
 2. melléklet – A terrorizmussal foglalkozó különbizottság név szerinti összetétele


ELNÖKÖL:
Mairead McGUINNESS alelnök

1. Az ülés megnyitása

Az ülést 09.00-kor nyitják meg.


2. Bálnavadászat Norvégiában (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000058/2017) felteszi: Sirpa Pietikäinen, Renata Briano, Mark Demesmaeker, Catherine Bearder, Anja Hazekamp, Keith Taylor és Eleonora Evi, az ENVI bizottság nevében, a Bizottsághoz: Bálnavadászat Norvégiában (2017/2712(RSP)) (B8-0324/2017)

A vita időpontja: 2017. július 6. (2017.7.6-i jegyzőkönyv, 7. pont ).

A vita lezárásaként az eljárási szabályzat 128. cikkének (5) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítvány:

—   Sirpa Pietikäinen, a PPE képviselőcsoport nevében, Renata Briano, az S&D képviselőcsoport nevében, Mark Demesmaeker, az ECR képviselőcsoport nevében, Catherine Bearder, az ALDE képviselőcsoport nevében, Anja Hazekamp, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Keith Taylor, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében és Eleonora Evi, az EFDD képviselőcsoport nevében, a bálnavadászatról Norvégiában (2017/2712(RSP)) (B8-0499/2017).

Szavazás: 2017.9.12-i jegyzőkönyv, 7.13. pont .


3. Az internetkapcsolat helyi közösségekben történő előmozdítása ***I (vita)

Jelentés az 1316/2013/EU és a 283/2014/EU rendeletnek az internetkapcsolat helyi közösségekben történő előmozdítása tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2016)0589 - C8-0378/2016 - 2016/0287(COD)] - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadó: Carlos Zorrinho (A8-0181/2017)

Az elnök üdvözli Mariya Gabriel biztos asszonyt ebben a minőségében első vitáján.

Carlos Zorrinho előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Mariya Gabriel (a Bizottság tagja).

Felszólal: Claudia Țapardel (a TRAN bizottság véleményének előadója), Anne Sander, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Dan Nica, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Anneleen Van Bossuyt, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Pavel Telička, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Neoklis Sylikiotis, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Michel Reimon, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Jonathan Bullock, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Barbara Kappel, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Jerzy Buzek, Josef Weidenholzer, James Nicholson, Marisa Matias, Christelle Lechevalier, Angelika Niebler, Martina Werner, Seán Kelly, Patrizia Toia, Henna Virkkunen, Miroslav Poche, Pascal Arimont, Luděk Niedermayer és Fernando Ruas.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Lefteris Christoforou, Marc Tarabella, Ruža Tomašić, Davor Škrlec, Eleftherios Synadinos, Marijana Petir és Nicola Caputo.

Felszólal: Mariya Gabriel és Carlos Zorrinho.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2017.9.12-i jegyzőkönyv, 7.11. pont .


4. A földgázellátás biztonságának megőrzését szolgáló intézkedések ***I (vita)

Jelentés a földgázellátás biztonságának megőrzését szolgáló intézkedésekről és a 994/2010/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2016)0052 - C8-0035/2016 - 2016/0030(COD)] - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadó: Jerzy Buzek (A8-0310/2016)

Jerzy Buzek előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Miguel Arias Cañete (a Bizottság tagja).

Felszólal: Ruža Tomašić (a REGI bizottság véleményének előadója), Krišjānis Kariņš, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Dan Nica, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Edward Czesak, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Pavel Telička, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Xabier Benito Ziluaga, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Claude Turmes, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Christelle Lechevalier, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, aki visszautasítja az alábbi képviselő kékkártyás kérdését: Claude Turmes, Zoltán Balczó, független, András Gyürk, Martina Werner és Jaromír Kohlíček.

ELNÖKÖL:
Ryszard CZARNECKI alelnök

Felszólal: Tim Aker aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Michael Theurer, Georgios Epitideios, Theodor Dumitru Stolojan, Miapetra Kumpula-Natri, aki válaszol az alábbi képviselők két kékkártyás kérdésére is: Paul Rübig és Bill Etheridge, Dariusz Rosati, Patrizia Toia, Lefteris Christoforou, Csaba Molnár, Seán Kelly és Zdzisław Krasnodębski.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Krzysztof Hetman, Doru-Claudian Frunzulică, Gesine Meissner, Davor Škrlec, Jean-Luc Schaffhauser, Maria Grapini és Nicola Caputo.

Felszólal: Miguel Arias Cañete és Jerzy Buzek.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2017.9.12-i jegyzőkönyv, 7.12. pont .


5. A fipronil-botrány: az uniós élelmiszer- és takarmánybiztonsági riasztási rendszer javításának lehetőségei (vita)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: A fipronil-botrány: az uniós élelmiszer- és takarmánybiztonsági riasztási rendszer javításának lehetőségei (2017/2825(RSP))

Matti Maasikas (a Tanács soros elnöke) és Vytenis Povilas Andriukaitis (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Ivo Belet, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Miriam Dalli, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Mark Demesmaeker, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Ulrike Müller, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Maria Grapini, Anja Hazekamp, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Bart Staes, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, John Stuart Agnew, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Mireille D'Ornano, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Diane James, Annie Schreijer-Pierik, aki válaszol a következő képviselők három „carton bleu” kérdésére is: Molly Scott Cato, Marc Tarabella és Doru-Claudian Frunzulică, Eric Andrieu, Zbigniew Kuźmiuk, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Jadwiga Wiśniewska, Jan Huitema, Kateřina Konečná, Martin Häusling, Beatrix von Storch, Christel Schaldemose, Bas Belder, Izaskun Bilbao Barandica, Michèle Rivasi, Piernicola Pedicini, Gilles Pargneaux, Beata Gosiewska és Marc Tarabella.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Michaela Šojdrová, Olga Sehnalová, Notis Marias, Bronis Ropė, Esther Herranz García, Nicola Caputo és Tibor Szanyi.

Felszólal: Vytenis Povilas Andriukaitis, Izaskun Bilbao Barandica, a vita lefolyásáról, és Matti Maasikas.

A vitát berekesztik.


ELNÖKÖL:
Antonio TAJANI elnök

6. Az elnök nyilatkozata

Az elnök nyilatkozatot tesz, amelyben emlékeztet a Parlament központi szerepére azon kihívások tekintetében, amelyekkel Európának és polgárainak szembe kell nézniük. Az elnök kijelöli a parlamenti fellépések nagy vonalait a parlamenti ciklus végére.

°
° ° °

Felszólal: Iratxe García Pérez a Vöröskereszt Nemzetközi Bizottságának gyógytornászáról, Lorena Enebral Pérezről, akit tegnap Afganisztánban meggyilkoltak.

ELNÖKÖL:
Bogusław LIBERADZKI alelnök


7. Szavazások órája

A szavazások eredménye részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredménye” című mellékletben található.

A név szerinti szavazások eredménye a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában áll rendelkezésre, és az Europarl oldalon tekinthető meg.


7.1. Marie-Christine Boutonnet mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés a Marie-Christine Boutonnet mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelemről [2017/2063(IMM)] - Jogi Bizottság. Előadó: Heidi Hautala (A8-0259/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2017)0317)


7.2. Simon Busutti kinevezése az EUMSZ 255. cikke alapján létrehozott testületbe (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Állásfoglalási indítvány, az eljárási szabályzat 120. cikkének megfelelően Pavel Svoboda által a JURI bizottság nevében benyújtva, Simon Busuttilnak az Európai Unió működéséről szóló szerződés 255. cikke alapján létrehozott bizottságba történő kinevezésére irányuló javaslatról (2017/2132(INS)) (B8-0503/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)
(titkos szavazás)
A szavazáson részt vevő képviselők listája e jegyzőkönyv mellékletében található. (2017.9.12-i jegyzőkönyv, 1. melléklet )

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P8_TA(2017)0318)


7.3. A terrorizmussal foglalkozó különbizottság név szerinti összetétele (szavazás)

A terrorizmussal foglalkozó különbizottság név szerinti összetétele (2017/2833(RSO))

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)

A TERRORIZMUSSAL FOGLALKOZÓ KÜLÖNBIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ÖSSZETÉTELE

Jóváhagyottnak nyilvánítva (2017.9.12-i jegyzőkönyv, 2. melléklet )


7.4. A mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek oltalmáról szóló, EU–Izland közötti megállapodás *** (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Ajánlás az Európai Unió és Izland közötti, a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek oltalmáról szóló megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről [11782/2016 - C8-0123/2017 - 2016/0252(NLE)] - Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság. Előadó: David Borrelli (A8-0254/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 4. pont)

TANÁCSI HATÁROZATRA IRÁNYULÓ TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2017)0319)

A Parlament egyetért a megállapodás megkötésével.


7.5. A mezőgazdasági termékekre alkalmazandó kiegészítő kereskedelmi kedvezményekről szóló, EU–Izland közötti megállapodás *** (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Ajánlás a mezőgazdasági termékekre alkalmazandó kiegészítő kereskedelmi kedvezményekről szóló, az Európai Unió és Izland között levélváltás formájában létrejött megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről [12146/2016 - C8-0129/2017 - 2016/0293(NLE)] - Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság. Előadó: David Borrelli (A8-0256/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 5. pont)

TANÁCSI HATÁROZATRA IRÁNYULÓ TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2017)0320)

A Parlament egyetért a megállapodás megkötésével.


7.6. A közvetítési irányelv végrehajtása (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés a polgári és kereskedelmi ügyekben végzett közvetítés egyes szempontjairól szóló 2008. május 21-i 2008/52/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (közvetítési irányelv) végrehajtásáról [2016/2066(INI)] - Jogi Bizottság. Előadó: Kostas Chrysogonos (A8-0238/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 6. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2017)0321)


7.7. A franchise működése a kiskereskedelmi ágazatban (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés a franchise működéséről a kiskereskedelmi ágazatban [2016/2244(INI)] - Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság. Előadó: Dennis de Jong (A8-0199/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 7. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Dennis de Jong (előadó) az eljárási szabályzat 150. cikkének (4) bekezdése alapján nyilatkozatot tesz.

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2017)0322)


7.8. Európai űrstratégia (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés az európai űrstratégiáról [2016/2325(INI)] - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadó: Constanze Krehl (A8-0250/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 8. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2017)323)


7.9. Egyetemi szintű továbbképzés és távképzés az egész életen át tartó tanulásra vonatkozó európai stratégia részeként (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés az egyetemi továbbképzésről és távképzésről az egész életen át tartó tanulásra vonatkozó európai stratégia részeként [2016/2142(INI)] - Kulturális és Oktatási Bizottság. Előadó: Milan Zver (A8-0252/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 9. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2017)324)


7.10. A belvízi hajózási és a közúti árufuvarozási ágazattal kapcsolatos elavult rendeletek hatályon kívül helyezése ***I (szavazás)

Jelentés az 1101/89/EGK rendelet, a 2888/2000/EK rendelet és a 685/2001/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2016)0745 - C8-0501/2016 - 2016/0368(COD)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Karima Delli (A8-0228/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 10. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS

Jóváhagyva. (P8_TA(2017)325)


7.11. Az internetkapcsolat helyi közösségekben történő előmozdítása ***I (szavazás)

Jelentés az 1316/2013/EU és a 283/2014/EU rendeletnek az internetkapcsolat helyi közösségekben történő előmozdítása tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2016)0589 - C8-0378/2016 - 2016/0287(COD)] - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadó: Carlos Zorrinho (A8-0181/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 11. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS

Jóváhagyva. (P8_TA(2017)326)


7.12. A földgázellátás biztonságának megőrzését szolgáló intézkedések ***I (szavazás)

Jelentés a földgázellátás biztonságának megőrzését szolgáló intézkedésekről és a 994/2010/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2016)0052 - C8-0035/2016 - 2016/0030(COD)] - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadó: Jerzy Buzek (A8-0310/2016)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 12. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS

Jóváhagyva. (P8_TA(2017)327)


7.13. Bálnavadászat Norvégiában (szavazás)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000058/2017) felteszi: Sirpa Pietikäinen, Renata Briano, Mark Demesmaeker, Catherine Bearder, Anja Hazekamp, Keith Taylor és Eleonora Evi.az ENVI bizottság nevében, a Bizottsághoz: Bálnavadászat Norvégiában (2017/2712(RSP)) (B8-0324/2017)

A vita időpontja: 2017. július 7. (2017.7.6-i jegyzőkönyv, 7. pont ).

Az állásfoglalásra irányuló indítvány bejelentésének napja: 2017. szeptember 12 (2017.9.12-i jegyzőkönyv, 2. pont ).

Állásfoglalási indítvány B8-0499/2017 (2017/2712(RSP))

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 13. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2017)328)


7.14. Az Európai Uniónak az Európa Tanács nőkkel szembeni erőszak és a kapcsolati erőszak elleni küzdelemről és azok megelőzéséről szóló Egyezményéhez történő csatlakozása (szavazás)

Időközi jelentés az Európa Tanács a nőkkel szembeni erőszak és a kapcsolati erőszak elleni küzdelemről és azok megelőzéséről szóló Egyezményének az Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatról [COM(2016)0109 - 2016/0062(NLE)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság - Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság. Előadók: Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy és Anna Maria Corazza Bildt (A8-0266/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 14. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2017)329)

Felszólalások

A szavazás előtt Steven Woolfe a (4) bekezdésről.


7.15. A nemzetközi kereskedelem és az uniós kereskedelmi politikák hatása a globális értékláncokra (szavazás)

Jelentés a nemzetközi kereskedelem és az uniós kereskedelmi politikák globális értékláncokra gyakorolt hatásáról [2016/2301(INI)] - Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság. Előadó: Maria Arena (A8-0269/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 15. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2017)330)


8. A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások:

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások az eljárási szabályzat 183. cikke értelmében a Parlament honlapján, a képviselők számára fenntartott oldalakon találhatók.

A szavazáshoz fűzött szóbeli indokolások:

Constanze Krehl -jelentés - A8-0250/2017
Diane James, Stanislav Polčák és Bogdan Andrzej Zdrojewski

Milan Zver -jelentés - A8-0252/2017
Diane James, Ilhan Kyuchyuk, Bogdan Andrzej Zdrojewski és Momchil Nekov

Carlos Zorrinho -jelentés - A8-0181/2017
Notis Marias, Michaela Šojdrová, Tibor Szanyi, Seán Kelly, Stanislav Polčák és Diane Dodds

Jerzy Buzek -jelentés - A8-0310/2016
Eleonora Forenza, Seán Kelly és Stanislav Polčák

Bálnavadászat Norvégiában (2017/2712 (RSP)) - B8-0499/2017
José Inácio Faria, Notis Marias, Diane James és Jiří Pospíšil

Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy és Anna Maria Corazza Bildt -jelentés - A8-0266/2017
Urszula Krupa, Tania González Peñas, Krisztina Morvai, Jadwiga Wiśniewska, Michaela Šojdrová, Marek Jurek, Tibor Szanyi, Andrejs Mamikins, Janusz Korwin-Mikke, Diane Dodds és Eleonora Forenza

Maria Arena -jelentés - A8-0269/2017
Jude Kirton-Darling, Momchil Nekov, Notis Marias és Seán Kelly.


9. Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok az Europarl weboldalon találhatók: „Plenáris ülés”, „Szavazások”, „A szavazások eredménye” (A név szerinti szavazások eredménye), valamint a „Név szerinti szavazások eredménye” című melléklet nyomtatott változatában.

Az Europarl weboldalon található elektronikus változat frissítése naponta történik a szavazás napját követő legfeljebb kéthetes időszakban.

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik.


(A 13.55-kor megszakított ülést 15.05-kor folytatják.)

ELNÖKÖL:
David-Maria SASSOLI alelnök

10. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadják.


11. A Tanács ismertetője az általános költségvetés-tervezetről szóló álláspontjáról – 2018-as pénzügyi év (vita)

A Tanács nyilatkozata: A Tanács ismertetője az általános költségvetés-tervezetről szóló álláspontjáról – 2018-as pénzügyi év (2017/2720(RSP))

Märt Kivine (a Tanács soros elnöke) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Günther Oettinger (a Bizottság tagja).

Felszólal: Siegfried Mureşan (előadó) és Richard Ashworth (előadó).

Felszólal: Märt Kivine.

A vitát berekesztik.


12. Fegyverkivitel: a 2008/944/KKBP közös álláspont végrehajtása (vita)

Jelentés a fegyverkivitelről: a 2008/944/KKBP közös álláspont végrehajtása [2017/2029(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Bodil Valero (A8-0264/2017)

Bodil Valero előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Matti Maasikas (a Tanács soros elnöke), a Bizottság alelnöke/az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nevében.

Felszólal: Tunne Kelam, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Inés Ayala Sender, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Geoffrey Van Orden, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Molly Scott Cato, Javier Nart, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Sabine Lösing, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Ulrike Lunacek, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, James Carver, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, és Jean-Luc Schaffhauser, a(z) ENF képviselőcsoport nevében.

ELNÖKÖL:
Ulrike LUNACEK alelnök

Felszólal: Michael Gahler és Tonino Picula.

ELNÖKÖL:
David-Maria SASSOLI alelnök

Felszólal: Ruža Tomašić, Miguel Urbán Crespo, Klaus Buchner, Fabio Massimo Castaldo, Gilles Lebreton, Michèle Alliot-Marie, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Ulrike Lunacek, Ana Gomes, Christofer Fjellner, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Bodil Valero, Soraya Post, Gilles Pargneaux és Sergio Gaetano Cofferati.

ELNÖKÖL:
Sylvie GUILLAUME alelnök

Felszólal: Doru-Claudian Frunzulică.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Arne Lietz, Kateřina Konečná, Eleftherios Synadinos, Jean-Paul Denanot, Krisztina Morvai, Julie Ward és Nicola Caputo.

Felszólal: Matti Maasikas és Bodil Valero.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2017.9.13-i jegyzőkönyv, 9.14. pont .


13. Az észak-koreai helyzet (vita)

A Bizottság alelnökének és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: Az észak-koreai helyzet (2017/2826(RSP))

Federica Mogherini (a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: David McAllister, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Victor Boştinaru, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Nirj Deva, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Hilde Vautmans, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Javier Couso Permuy, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Marek Jurek, Barbara Lochbihler, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Fabio Massimo Castaldo, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Marie-Christine Arnautu, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Bruno Gollnisch, független, Cristian Dan Preda, Eugen Freund, Anna Elżbieta Fotyga, Urmas Paet, James Carver, Janice Atkinson, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Andi Cristea, Monica Macovei, Mario Borghezio, Tunne Kelam, Juan Fernando López Aguilar, Brando Benifei, Boris Zala és Neena Gill, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Marek Jurek.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Michaela Šojdrová, Georgios Epitideios és Csaba Sógor, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Nirj Deva.

Felszólal: Federica Mogherini.

A vitát berekesztik.


14. Közelmúltbeli migrációs fejlemények (vita)

A Bizottság alelnökének és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: Közelmúltbeli migrációs fejlemények (2017/2827(RSP)

Federica Mogherini (a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője) nyilatkozatot tesz.

ELNÖKÖL:
Ulrike LUNACEK alelnök

Felszólal: Roberta Metsola, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Hilde Vautmans, Gianni Pittella, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Marek Jurek, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Sophia in 't Veld, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Tibor Szanyi, Barbara Spinelli, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Judith Sargentini, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Laura Ferrara, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Mario Borghezio, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Udo Voigt, független, Tomáš Zdechovský, Elena Valenciano, Bernd Kölmel, Angelika Mlinar, Malin Björk, Barbara Lochbihler, Kristina Winberg, Auke Zijlstra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Tanja Fajon, Notis Marias, Marina Albiol Guzmán, Eva Joly, Fabio Massimo Castaldo, Edouard Ferrand, Carlos Coelho, Knut Fleckenstein, Zdzisław Krasnodębski, Salvatore Domenico Pogliese, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Doru-Claudian Frunzulică, Andrea Cozzolino, Angel Dzhambazki, Jeroen Lenaers, Josef Weidenholzer, Heinz K. Becker, Ana Gomes, Alessandra Mussolini, Nikos Androulakis, Emil Radev, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Cécile Kashetu Kyenge, Elly Schlein, Milan Zver, Kati Piri és Patrizia Toia.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Michaela Šojdrová, Juan Fernando López Aguilar, Georgios Epitideios, Caterina Chinnici, Krisztina Morvai és Konstantinos Papadakis.

Felszólal: Federica Mogherini.

A vitát berekesztik.


15. Helyesbítés (az eljárási szabályzat 231. cikke)

A (P8_TA-PROV(2017)0311(COR01)) helyesbítést a tegnapi plenáris ülésen jelentették be (2017.9.11-i jegyzőkönyv, 12. pont ).

Mivel sem képviselőcsoport, sem legalább az alacsony érvényességi küszöbértéket elérő számú képviselő nem nyújtott be kérelmet szavazásra bocsátására (az eljárási szabályzat 231. cikkének (4) bekezdése), a helyesbítés elfogadottnak tekintendő.


16. Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 105. cikkének (6) bekezdése)

Az elnök emlékeztet, hogy a PECH bizottságnak az 508/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a közvetlen irányítás keretébe tartozó forrásoknak az integrált tengerpolitika és a közös halászati politika célkitűzései közötti elosztása tekintetében történő módosításáról szóló, 2017. június 12-i felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettel szembeni kifogás mellőzésére irányuló ajánlását (C(2017)03881 - 2017/2743(DEA)) (B8-0496/2017) 2017. szeptember 11-én jelentették be (2017.9.11-i jegyzőkönyv, 13. pont ).

Az eljárási szabályzat 105. cikkének (6) bekezdésében rögzített 24 órás határidőn belül az ajánlás ellen nem emeltek kifogást.

Ennek megfelelően az ajánlás elfogadottnak tekintendő és közzétételre kerül a 2017. szeptember 13-i, holnapi ülés elfogadott szövegei között.


17. Törökország–EU-kapcsolat (vita)

A Bizottság alelnökének és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: Törökország–EU-kapcsolat (2017/2840(RSP))

Johannes Hahn (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz a Bizottság alelnöke/az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nevében.

Felszólal: Cristian Dan Preda, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Kati Piri, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Lefteris Christoforou, Charles Tannock, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Alexander Graf Lambsdorff, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, és Marie-Christine Vergiat, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében.

ELNÖKÖL:
Alexander Graf LAMBSDORFF alelnök

Felszólal: Ska Keller, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Edouard Ferrand, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, David McAllister, Victor Boştinaru, Eleni Theocharous, Marietje Schaake, Neoklis Sylikiotis, Bodil Valero, Gilles Lebreton, Georgios Epitideios, Renate Sommer, Knut Fleckenstein, Angel Dzhambazki, Kostas Chrysogonos, Janusz Korwin-Mikke, Miltiadis Kyrkos, Arne Gericke, Sofia Sakorafa, Jeppe Kofod, Mark Demesmaeker és Costas Mavrides.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Laima Liucija Andrikienė, Julie Ward, Jiří Pospíšil, Notis Marias, José Inácio Faria és Fabio Massimo Castaldo.

Felszólal: Johannes Hahn.

Az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése szerint benyújtandó állásfoglalási indítványok később kerülnek kihirdetésre.

A vitát berekesztik.

Szavazás: a következő ülésen.


18. A venezuelai helyzet (vita)

A Bizottság alelnökének és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: A venezuelai helyzet (2017/2834(RSP))

Christos Stylianides (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz a Bizottság alelnöke/az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nevében.

Felszólal: Luis de Grandes Pascual, a(z) PPE képviselőcsoport nevében.

ELNÖKÖL:
Ioan Mircea PAŞCU alelnök

Felszólal: Ramón Jáuregui Atondo, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Charles Tannock, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Dita Charanzová, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Javier Couso Permuy, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Ernest Urtasun, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Jean-Luc Schaffhauser, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Francisco Assis, Anna Elżbieta Fotyga, Beatriz Becerra Basterrechea, Cláudia Monteiro de Aguiar, Carlos Zorrinho, Renate Weber, Francisco José Millán Mon, Javi López, Nuno Melo és José Inácio Faria

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Laima Liucija Andrikienė, João Pimenta Lopes, Stanislav Polčák és Eduard Kukan.

Felszólal: Christos Stylianides.

A vitát berekesztik.


19. Az EU Latin-Amerikával fennálló politikai kapcsolatai (vita)

Jelentés az EU Latin-Amerikával fenntartott politikai kapcsolatairól [2017/2027(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Javi López (A8-0268/2017)

Javi López előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Christos Stylianides (a Bizottság tagja) a Bizottság alelnöke/az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nevében.

Felszólal: Enrique Guerrero Salom (a DEVE bizottság véleményének előadója), Luis de Grandes Pascual, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Ramón Jáuregui Atondo, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Kosma Złotowski, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Renate Weber, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Javier Couso Permuy, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Ernest Urtasun, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Francisco Assis, Izaskun Bilbao Barandica, Tania González Peñas, Elmar Brok, Isabella De Monte, Francisco José Millán Mon, Carlos Zorrinho és Laima Liucija Andrikienė.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: José Inácio Faria, Julie Ward, Notis Marias, Beatriz Becerra Basterrechea és Stanislav Polčák.

Felszólal: Christos Stylianides és Javi López.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2017.9.13-i jegyzőkönyv, 9.15. pont .

(Az ülést néhány pillanatra felfüggesztik.)


20. Az EU Indiával fennálló politikai kapcsolatai (rövid ismertetés)

Jelentés az EU Indiával fennálló politikai kapcsolatairól [2017/2025(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Cristian Dan Preda (A8-0242/2017)

Cristian Dan Preda rövid ismertetést tart.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Geoffrey Van Orden, Elmar Brok, Neena Gill, Notis Marias és Stanislav Polčák

Felszólal: Christos Stylianides (a Bizottság tagja).

Ezt a napirendi pontot lezárják.

Szavazás: 2017.9.13-i jegyzőkönyv, 9.3. pont .


21. Korrupció és emberi jogok a harmadik országokban (rövid ismertetés)

Jelentés a korrupcióról és az emberi jogokról a harmadik országokban [2017/2028(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Petras Auštrevičius (A8-0246/2017)

Petras Auštrevičius rövid ismertetést tart.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Stanislav Polčák és Notis Marias.

Felszólal: Christos Stylianides (a Bizottság tagja).

Ezt a napirendi pontot lezárják.

Szavazás: 2017.9.13-i jegyzőkönyv, 9.16. pont .


22. A bizottságok és a küldöttségek tagjai

Az elnökhöz a következő kinevezési kérelmeket juttatta el a(z) ECR képviselőcsoport:

REGI bizottság: Edward Czesak helyére Sławomir Kłosowski

ITRE bizottság: Edward Czesak

E kinevezések akkor minősülnek ratifikáltnak, ha nem tesznek ellenük ellenvetést a jelen jegyzőkönyv elfogadásáig.


23. A Parlament állásfoglalásaival kapcsolatos további intézkedések

A Parlament által a 2017. februári II. ülésen elfogadott állásfoglalásokkal kapcsolatos további intézkedésekről szóló bizottsági közlemény rendelkezésre áll az Europarl weboldalon.


24. A következő ülésnap napirendje

A következő napi ülés napirendjét megállapítják („Napirend” dokumentum, PE 608.828/OJME).


25. Az ülés berekesztése

Az ülést 23.05-kor berekesztik.

Klaus Welle

Dimitrios Papadimoulis

főtitkár

alelnök


JELENLÉTI ÍV

Jelenlévők:

Adinolfi, Affronte, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Halla-aho, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Michel, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Pedicini, Peillon, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Igazoltan távol lévők:

Balz, Cadec, Crowley, Le Pen, Punset, Seymour


1. melléklet – Simon Busutti kinevezése az EUMSZ 255. cikke alapján létrehozott testületbe

A SZAVAZÁSBAN RÉSZT VEVŐ KÉPVISELŐK LISTÁJA

ALDE:
Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Cavada, Charanzová, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lalonde, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Nicolai, Paet, Petersen, Radoš, Riquet, Rochefort, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Theurer, Torvalds, Tremosa i Balcells, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR:
Ashworth, Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Dzhambazki, Fitto, Flack, Foster, Fotyga, Gericke, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karlsson, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Loones, Lucke, McIntyre, Macovei, Marias, Matthews, Messerschmidt, Mobarik, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Theocharous, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD:
Adinolfi, Agnew, Aiuto, Aker, Arnott, Batten, Beghin, Borrelli, Bours, Bullock, Carver, Castaldo, Coburn, Collins, Corrao, Etheridge, Evi, Farage, Ferrara, Gill Nathan, Iwaszkiewicz, Lundgren, Moi, Nuttall, O'Flynn, Paksas, Parker, Pedicini, von Storch, Tamburrano, Valli, Winberg, Zullo

ENF:
Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Ciocca, D'Ornano, Elissen, Ferrand, Fontana, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Jamet, Kappel, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mayer Georg, Mélin, Monot, Montel, Obermayr, Philippot, Rebega, Salvini, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zanni, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL:
Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Chountis, Couso Permuy, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hazekamp, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Maštálka, Matias, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Vieu

NI:
Balczó, Chauprade, Dodds, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, James, Korwin-Mikke, Morvai, Papadakis Konstantinos, Saryusz-Wolski, Sonneborn, Synadinos, Voigt, Woolfe

PPE:
Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ayuso, Bach, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fjellner, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Guoga, Gyürk, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, Langen, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mănescu, Mann, Marinescu, Martusciello, Matera, Mato, Maullu, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radtke, Rangel, Reding, Ribeiro, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zver, Zwiefka

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Beňová, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Howarth, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Lauristin, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:
Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Marcellesi, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka.


2. melléklet – A terrorizmussal foglalkozó különbizottság név szerinti összetétele

Terrorizmussal foglalkozó különbizottság

(30 tag)

Rendes tagok

PPE (10)

BELET Ivo

CORAZZA BILDT Anna Maria

DANJEAN Arnaud

DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA Agustín

GARDINI Elisabetta

HOHLMEIER Monika

LENAERS Jeroen

METSOLA Roberta

PABRIKS Artis

ZVER Milan

S&D (8)

CHINNICI Caterina

FRUNZULICĂ Doru-Claudian

GOMES Ana

GUILLAUME Sylvie

NIEDERMÜLLER Péter

PAPADAKIS Demetris

SIPPEL Birgit

VALENCIANO Elena

ECR (3)

CZESAK Edward

STEVENS Helga

VAN ORDEN Geoffrey

ALDE (3)

DEPREZ Gérard

GRIESBECK Nathalie

PAGAZAURTUNDÚA RUIZ Maite

GUE/NGL (2)

COUSO PERMUY Javier

ERNST Cornelia

Verts/ALE (2)

ALBRECHT Jan Philipp

SARGENTINI Judith

EFDD (1)

WINBERG Kristina

ENF (1)

ELISSEN André

Jogi nyilatkozat