Indiċi 
Minuti
PDF 283kWORD 83k
It-Tlieta, 12 ta' Settembru 2017 - StrasburguVerżjoni finali
1.Ftuħ tas-seduta
 2.Il-kaċċa għall-balieni fin-Norveġja (mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)
 3.Promozzjoni tal-konnettività tal-internet fil-komunitajiet lokali ***I (dibattitu)
 4.Miżuri biex tiġi salvagwardjata s-sigurtà tal-provvista tal-gass ***I (dibattitu)
 5.L-iskandlu tal-fipronil: kif intejbu s-Sistema ta' Twissija Rapida għall-Ikel u l-Għalf tal-UE (dibattitu)
 6.Dikjarazzjoni tal-Presidenza
 7.Ħin tal-votazzjonijiet
  7.1.Talba għat-tneħħija tal-immunità ta' Marie-Christine Boutonnet (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  7.2.Ħatra ta' Simon Busuttil bħala membru tal-kumitat skont l-Artikolu 255 tat-TFUE (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  7.3.Kompożizzjoni nominattiva tal-Kumitat speċjali dwar it-terroriżmu (votazzjoni)
  7.4.Ftehim bejn l-UE u l-Iżlanda dwar il-protezzjoni tal-indikazzjonijiet ġeografiċi għall-prodotti agrikoli u oġġetti tal-ikel *** (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  7.5.Ftehim bejn l-UE u l-Iżlanda li jikkonċerna preferenzi kummerċjali addizzjonali fi prodotti agrikoli *** (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  7.6.Implimentazzjoni tad-Direttiva dwar il-Medjazzjoni (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  7.7.Il-funzjonament tal-franchising fis-settur tal-bejgħ bl-imnut (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  7.8.Strateġija Spazjali għall-Ewropa (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  7.9.Edukazzjoni akkademika avvanzata u mill-bogħod bħala parti mill-istrateġija Ewropea għat-tagħlim tul il-ħajja (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  7.10.Tħassir tar-regolamenti obsoleti fejn jidħlu s-setturi tal-passaġġi fuq l-ilma interni u tat-trasport tal-merkanzija bit-triq ***I (votazzjoni)
  7.11.Promozzjoni tal-konnettività tal-internet fil-komunitajiet lokali ***I (votazzjoni)
  7.12.Miżuri biex tiġi salvagwardjata s-sigurtà tal-provvista tal-gass ***I (votazzjoni)
  7.13.Il-kaċċa għall-balieni fin-Norveġja (votazzjoni)
  7.14.Adeżjoni tal-UE għall-Konvenzjoni tal-Kunsill tal-Ewropa dwar il-prevenzjoni u l-ġlieda kontra l-vjolenza fuq in-nisa u l-vjolenza domestika (votazzjoni)
  7.15.L-impatt tal-kummerċ internazzjonali u tal-politiki kummerċjali tal-UE fuq il-katini ta' valur mondjali (votazzjoni)
 8.Spjegazzjonijiet tal-vot
 9.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 10.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti
 11.Preżentazzjoni tal-Kunsill tal-pożizzjoni tiegħu dwar l-abbozz ta' baġit ġenerali - sena finanzjarja 2018 (dibattitu)
 12.Esportazzjoni tal-armi: implimentazzjoni tal-Pożizzjoni Komuni 2008/944/PESK (dibattitu)
 13.Sitwazzjoni fil-Korea ta' Fuq (dibattitu)
 14.Żviluppi reċenti fil-qasam tal-migrazzjoni (dibattitu)
 15.Rettifika (Artikolu 231 tar-Regoli ta' Proċedura)
 16.Atti delegati (Artikolu 105(6) tar-Regoli ta' Proċedura)
 17.Relazzjonijiet UE-Turkija (dibattitu)
 18.Sitwazzjoni fil-Venezwela (dibattitu)
 19.Relazzjonijiet politiċi tal-UE mal-Amerika Latina (dibattitu)
 20.Relazzjonijiet politiċi tal-UE mal-Indja (preżentazzjoni qasira)
 21.Korruzzjoni u drittijiet tal-bniedem f'pajjiżi terzi (preżentazzjoni qasira)
 22.Kompożizzjoni tal-kumitati u tad-delegazzjonijiet
 23.Azzjonijiet meħuda dwar ir-riżoluzzjonijiet tal-Parlament
 24.L-aġenda tas-seduta li jmiss
 25.Għeluq tas-seduta
 REĠISTRU TAL-ATTENDENZA
 Anness 1 - Ħatra ta' Simon Busuttil bħala membru tal-kumitat skont l-Artikolu 255 tat-TFUE
 Anness 2 - Kompożizzjoni nominattiva tal-Kumitat speċjali dwar it-terroriżmu


PRESIDENZA: Mairead McGUINNESS
Viċi President

1. Ftuħ tas-seduta

Ħin tal-ftuħ tas-seduta: 09.00.


2. Il-kaċċa għall-balieni fin-Norveġja (mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-000058/2017) imressqa minn Sirpa Pietikäinen, Renata Briano, Mark Demesmaeker, Catherine Bearder, Anja Hazekamp, Keith Taylor u Eleonora Evi, f'isem il-Kumitat ENVI, lill-Kummissjoni: Il-kaċċa għall-balieni fin-Norveġja (2017/2712(RSP)) (B8-0324/2017)

Id-dibattitu sar fid-data 6 ta' Lulju 2017 (punt 7 tal-Minuti ta' 6.7.2017).

Mozzjoni għal riżoluzzjoni mressqa biex jingħalaq id-dibattitu skont l-Artikolu 128(5) tar-Regoli ta' Proċedura:

—   Sirpa Pietikäinen, f'isem il-Grupp PPE, Renata Briano, f'isem il-Grupp S&D, Mark Demesmaeker, f'isem il-Grupp ECR, Catherine Bearder, f'isem il-Grupp ALDE, Anja Hazekamp, f'isem il-Grupp GUE/NGL, Keith Taylor, f'isem il-Grupp Verts/ALE u Eleonora Evi, f'isem il-Grupp EFDD, dwar il-kaċċa għall-balieni fin-Norveġja (2017/2712(RSP)) (B8-0499/2017).

Votazzjoni: punt 7.13 tal-Minuti ta' 12.9.2017.


3. Promozzjoni tal-konnettività tal-internet fil-komunitajiet lokali ***I (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolamenti (UE) Nru 1316/2013 u (UE) Nru 283/2014 fejn tidħol il-promozzjoni tal-konnettività tal-internet fil-komunitajiet lokali [COM(2016)0589 - C8-0378/2016 - 2016/0287(COD)] - Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija. Rapporteur: Carlos Zorrinho (A8-0181/2017)

Il-President laqgħet lil Mariya Gabriel għall-ewwel dibattitu tagħha bħala Kummissarju.

Carlos Zorrinho ppreżenta r-rapport.

Intervent ta': Mariya Gabriel (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Claudia Țapardel (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat TRAN), Anne Sander f'isem il-Grupp PPE, Dan Nica f'isem il-Grupp S&D, Anneleen Van Bossuyt f'isem il-Grupp ECR, Pavel Telička f'isem il-Grupp ALDE, Neoklis Sylikiotis f'isem il-Grupp GUE/NGL, Michel Reimon f'isem il-Grupp Verts/ALE, Jonathan Bullock f'isem il-Grupp EFDD, Barbara Kappel f'isem il-Grupp ENF, Jerzy Buzek, Josef Weidenholzer, James Nicholson, Marisa Matias, Christelle Lechevalier, Angelika Niebler, Martina Werner, Seán Kelly, Patrizia Toia, Henna Virkkunen, Miroslav Poche, Pascal Arimont, Luděk Niedermayer u Fernando Ruas.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Lefteris Christoforou, Marc Tarabella, Ruža Tomašić, Davor Škrlec, Eleftherios Synadinos, Marijana Petir u Nicola Caputo.

Interventi ta': Mariya Gabriel u Carlos Zorrinho.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 7.11 tal-Minuti ta' 12.9.2017.


4. Miżuri biex tiġi salvagwardjata s-sigurtà tal-provvista tal-gass ***I (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar miżuri għas-salvagwardja tas-sigurtà tal-provvista tal-gass u li jirrevoka r-Regolament (UE) Nru 994/2010 [COM(2016)0052 - C8-0035/2016 - 2016/0030(COD)] - Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija. Rapporteur: Jerzy Buzek (A8-0310/2016)

Jerzy Buzek ippreżenta r-rapport.

Intervent ta': Miguel Arias Cañete (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Ruža Tomašić (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat REGI), Krišjānis Kariņš f'isem il-Grupp PPE, Dan Nica f'isem il-Grupp S&D, Edward Czesak f'isem il-Grupp ECR, Pavel Telička f'isem il-Grupp ALDE, Xabier Benito Ziluaga f'isem il-Grupp GUE/NGL, Claude Turmes f'isem il-Grupp Verts/ALE, Christelle Lechevalier f'isem il-Grupp ENF, li rrifjutat mistoqsija "karta blu" ta' Claude Turmes, Zoltán Balczó Membru mhux affiljat, András Gyürk, Martina Werner u Jaromír Kohlíček.

PRESIDENZA: Ryszard CZARNECKI
Viċi President

Interventi ta': Tim Aker li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Michael Theurer, Georgios Epitideios, Theodor Dumitru Stolojan, Miapetra Kumpula-Natri, li wieġbet ukoll żewġ mistoqsijiet "karta blu" ta' Paul Rübig u Bill Etheridge, Dariusz Rosati, Patrizia Toia, Lefteris Christoforou, Csaba Molnár, Seán Kelly u Zdzisław Krasnodębski.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Krzysztof Hetman, Doru-Claudian Frunzulică, Gesine Meissner, Davor Škrlec, Jean-Luc Schaffhauser, Maria Grapini u Nicola Caputo.

Interventi ta': Miguel Arias Cañete u Jerzy Buzek.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 7.12 tal-Minuti ta' 12.9.2017.


5. L-iskandlu tal-fipronil: kif intejbu s-Sistema ta' Twissija Rapida għall-Ikel u l-Għalf tal-UE (dibattitu)

Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni: L-iskandlu tal-fipronil: kif intejbu s-Sistema ta' Twissija Rapida għall-Ikel u l-Għalf tal-UE (2017/2825(RSP))

Matti Maasikas (President fil-kariga tal-Kunsill) u Vytenis Povilas Andriukaitis (Membru tal-Kummissjoni) għamlu d-dikjarazzjonijiet.

Interventi ta': Ivo Belet f'isem il-Grupp PPE, Miriam Dalli f'isem il-Grupp S&D, Mark Demesmaeker f'isem il-Grupp ECR, Ulrike Müller f'isem il-Grupp ALDE, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Maria Grapini, Anja Hazekamp f'isem il-Grupp GUE/NGL, Bart Staes f'isem il-Grupp Verts/ALE, John Stuart Agnew f'isem il-Grupp EFDD, Mireille D'Ornano f'isem il-Grupp ENF, Diane James, Annie Schreijer-Pierik, li wieġbet ukoll tliet mistoqsijiet "karta blu" ta' Molly Scott Cato, Marc Tarabella u Doru-Claudian Frunzulică, Eric Andrieu, Zbigniew Kuźmiuk, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Jadwiga Wiśniewska, Jan Huitema, Kateřina Konečná, Martin Häusling, Beatrix von Storch, Christel Schaldemose, Bas Belder, Izaskun Bilbao Barandica, Michèle Rivasi, Piernicola Pedicini, Gilles Pargneaux, Beata Gosiewska u Marc Tarabella.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Michaela Šojdrová, Olga Sehnalová, Notis Marias, Bronis Ropė, Esther Herranz García, Nicola Caputo u Tibor Szanyi.

Interventi ta': Vytenis Povilas Andriukaitis, Izaskun Bilbao Barandica, dwar l-iżvolġiment tad-dibattitu, u Matti Maasikas.

Id-dibattitu ngħalaq.


PRESIDENZA: Antonio TAJANI
President

6. Dikjarazzjoni tal-Presidenza

Il-President għamel dikjarazzjoni li fiha fakkar ir-rwol ċentrali tal-Parlament quddiem l-isfidi li l-Ewropa u ċ-ċittadini tagħha jkollhom iħabbtu wiċċhom magħhom u ddefinixxa l-linji ta' azzjoni l-kbar tal-Parlament għal tmiem il-leġislatura.

°
° ° °

Intervent ta': Iratxe García Pérez dwar id-destin ta' Lorena Enebral Pérez, fiżjoterapista tal-Kumitat Internazzjonali tas-Salib l-Aħmar, li nqatlet ilbieraħ fl-Afganistan.

PRESIDENZA: Bogusław LIBERADZKI
Viċi President


7. Ħin tal-votazzjonijiet

Ir-riżultati ddettaljati tal-votazzjonijiet (emendi, votazzjonijiet separati u votazzjonijiet maqsuma, eċċ.) jidhru fl-Anness “Riżultati tal-Votazzjonijiet”, mehmuż mal-Minuti.

Ir-riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet, fl-anness tal-Minuti, huma disponibbli biss f'verżjoni elettronika u jistgħu jiġu kkonsultati fuq is-sit Europarl.


7.1. Talba għat-tneħħija tal-immunità ta' Marie-Christine Boutonnet (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar it-talba għat-tneħħija tal-immunità ta' Marie-Christine Boutonnet [2017/2063(IMM)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Heidi Hautala (A8-0259/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 1)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2017)0317)


7.2. Ħatra ta' Simon Busuttil bħala membru tal-kumitat skont l-Artikolu 255 tat-TFUE (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni, imressqa skont l-Artikolu 120 tar-Regoli ta' Proċedura, minn Pavel Svoboda, f'isem il-Kumitat JURI, dwar il-ħatra ta' Simon Busuttil fil-kumitat stabbilit skont l-Artikolu 255 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (2017/2132(INS)) (B8-0503/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 2)
(Votazzjoni permezz ta' vot sigriet)
Il-lista tal-Membri li vvutaw hija annessa mal-Minuti (Anness 1 tal-Minuti ta' 12.9.2017)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA(2017)0318)


7.3. Kompożizzjoni nominattiva tal-Kumitat speċjali dwar it-terroriżmu (votazzjoni)

Kompożizzjoni nominattiva tal-Kumitat speċjali dwar it-terroriżmu (2017/2833(RSO))

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 3)

KOMPOŻIZZJONI NOMINATTIVA TAL-KUMITAT SPEĊJALI DWAR IT-TERRORIŻMU

Dikjarat approvat (Anness 2 tal-Minuti ta' 12.9.2017)


7.4. Ftehim bejn l-UE u l-Iżlanda dwar il-protezzjoni tal-indikazzjonijiet ġeografiċi għall-prodotti agrikoli u oġġetti tal-ikel *** (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u l-Iżlanda dwar il-protezzjoni tal-indikazzjonijiet ġeografiċi għall-prodotti agrikoli u oġġetti tal-ikel [11782/2016 - C8-0123/2017 - 2016/0252(NLE)] - Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali. Rapporteur: David Borrelli (A8-0254/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 4)

ABBOZZ TA' DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2017)0319)

Il-Parlament ta l-approvazzjoni tiegħu għall-konklużjoni tal-ftehim.


7.5. Ftehim bejn l-UE u l-Iżlanda li jikkonċerna preferenzi kummerċjali addizzjonali fi prodotti agrikoli *** (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim fil-forma ta' skambju ta' ittri bejn l-Unjoni Ewropea u l-Iżlanda li jikkonċerna preferenzi kummerċjali addizzjonali fi prodotti agrikoli [12146/2016 - C8-0129/2017 - 2016/0293(NLE)] - Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali. Rapporteur: David Borrelli (A8-0256/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 5)

ABBOZZ TA' DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2017)0320)

Il-Parlament ta l-approvazzjoni tiegħu għall-konklużjoni tal-ftehim.


7.6. Implimentazzjoni tad-Direttiva dwar il-Medjazzjoni (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar l-implimentazzjoni tad-Direttiva 2008/52/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta' Mejju 2008 dwar ċerti aspetti tal-medjazzjoni f'materji ċivili u kummerċjali (id-"Direttiva dwar il-Medjazzjoni") [2016/2066(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Kostas Chrysogonos (A8-0238/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 6)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2017)0321)


7.7. Il-funzjonament tal-franchising fis-settur tal-bejgħ bl-imnut (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-funzjonament tal-franchising fis-settur tal-bejgħ bl-imnut [2016/2244(INI)] - Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur. Rapporteur: Dennis de Jong (A8-0199/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 7)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Dennis de Jong (rapporteur) għamel dikjarazzjoni skont l-Artikolu 150(4) tar-Regoli ta' Proċedura.

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2017)0322)


7.8. Strateġija Spazjali għall-Ewropa (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar Strateġija Spazjali għall-Ewropa [2016/2325(INI)] - Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija. Rapporteur: Constanze Krehl (A8-0250/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 8)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2017)323)


7.9. Edukazzjoni akkademika avvanzata u mill-bogħod bħala parti mill-istrateġija Ewropea għat-tagħlim tul il-ħajja (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar edukazzjoni akkademika avvanzata u mill-bogħod bħala parti mill-istrateġija Ewropea għat-tagħlim tul il-ħajja [2016/2142(INI)] - Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni. Rapporteur: Milan Zver (A8-0252/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 9)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2017)324)


7.10. Tħassir tar-regolamenti obsoleti fejn jidħlu s-setturi tal-passaġġi fuq l-ilma interni u tat-trasport tal-merkanzija bit-triq ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 1101/89, u r-Regolamenti (KE) Nru 2888/2000 u (KE) Nru 685/2001 [COM(2016)0745 - C8-0501/2016 - 2016/0368(COD)] - Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu. Rapporteur: Karima Delli (A8-0228/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 10)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

FTEHIM PROVVIŻORJU

Approvazzjoni (P8_TA(2017)325)


7.11. Promozzjoni tal-konnettività tal-internet fil-komunitajiet lokali ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolamenti (UE) Nru 1316/2013 u (UE) Nru 283/2014 fejn tidħol il-promozzjoni tal-konnettività tal-internet fil-komunitajiet lokali [COM(2016)0589 - C8-0378/2016 - 2016/0287(COD)] - Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija. Rapporteur: Carlos Zorrinho (A8-0181/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 11)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

FTEHIM PROVVIŻORJU

Approvazzjoni (P8_TA(2017)326)


7.12. Miżuri biex tiġi salvagwardjata s-sigurtà tal-provvista tal-gass ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar miżuri għas-salvagwardja tas-sigurtà tal-provvista tal-gass u li jirrevoka r-Regolament (UE) Nru 994/2010 [COM(2016)0052 - C8-0035/2016 - 2016/0030(COD)] - Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija. Rapporteur: Jerzy Buzek (A8-0310/2016)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 12)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

FTEHIM PROVVIŻORJU

Approvazzjoni (P8_TA(2017)327)


7.13. Il-kaċċa għall-balieni fin-Norveġja (votazzjoni)

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-000058/2017) imressqa minn Sirpa Pietikäinen, Renata Briano, Mark Demesmaeker, Catherine Bearder, Anja Hazekamp, Keith Taylor u Eleonora Evi.f'isem il-Kumitat ENVI, lill-Kummissjoni: Il-kaċċa għall-balieni fin-Norveġja (2017/2712(RSP)) (B8-0324/2017)

Id-dibattitu sar fid-data 7 ta' Lulju 2017 (punt 7 tal-Minuti ta' 6.7.2017).

Il-mozzjoni għal riżoluzzjoni tħabbret fid-data 12 ta' Settembru 2017 (punt 2 tal-Minuti ta' 12.9.2017).

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0499/2017 (2017/2712(RSP))

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 13)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2017)328)


7.14. Adeżjoni tal-UE għall-Konvenzjoni tal-Kunsill tal-Ewropa dwar il-prevenzjoni u l-ġlieda kontra l-vjolenza fuq in-nisa u l-vjolenza domestika (votazzjoni)

Rapport interim dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, mill-Unjoni Ewropea, tal-Konvenzjoni tal-Kunsill tal-Ewropa dwar il-prevenzjoni u l-ġlieda kontra l-vjolenza fuq in-nisa u l-vjolenza domestika [COM(2016)0109 - 2016/0062(NLE)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern - Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi. Rapporteurs: Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy u Anna Maria Corazza Bildt (A8-0266/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 14)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2017)329)

Interventi

Qabel il-votazzjoni, Steven Woolfe dwar il-paragrafu 4.


7.15. L-impatt tal-kummerċ internazzjonali u tal-politiki kummerċjali tal-UE fuq il-katini ta' valur mondjali (votazzjoni)

Rapport dwar l-impatt tal-kummerċ internazzjonali u l-politiki kummerċjali tal-UE fuq il-katini ta' valur mondjali [2016/2301(INI)] - Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali. Rapporteur: Maria Arena (A8-0269/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 15)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2017)330)


8. Spjegazzjonijiet tal-vot

Spjegazzjonijiet tal-vot bil-miktub:

L-ispjegazzjonijiet tal-vot li tressqu bil-miktub, bi qbil mal-Artikolu 183 tar-Regoli ta' Proċedura, jidhru fil-paġni tal-Membri fis-sit tal-Parlament.

Spjegazzjonijiet tal-vot orali:

Rapport Constanze Krehl - A8-0250/2017
Diane James, Stanislav Polčák u Bogdan Andrzej Zdrojewski

Rapport Milan Zver - A8-0252/2017
Diane James, Ilhan Kyuchyuk, Bogdan Andrzej Zdrojewski u Momchil Nekov

Rapport Carlos Zorrinho - A8-0181/2017
Notis Marias, Michaela Šojdrová, Tibor Szanyi, Seán Kelly, Stanislav Polčák u Diane Dodds

Rapport Jerzy Buzek - A8-0310/2016
Eleonora Forenza, Seán Kelly u Stanislav Polčák

Il-kaċċa għall-balieni fin-Norveġja (2017/2712 (RSP)) - B8-0499/2017
José Inácio Faria, Notis Marias, Diane James u Jiří Pospíšil

Rapport interim Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy u Anna Maria Corazza Bildt - A8-0266/2017
Urszula Krupa, Tania González Peñas, Krisztina Morvai, Jadwiga Wiśniewska, Michaela Šojdrová, Marek Jurek, Tibor Szanyi, Andrejs Mamikins, Janusz Korwin-Mikke, Diane Dodds u Eleonora Forenza

Rapport Maria Arena - A8-0269/2017
Jude Kirton-Darling, Momchil Nekov, Notis Marias u Seán Kelly.


9. Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot

Il-korrezzjonijiet għall-voti u l-intenzjonijiet tal-vot jidhru fuq is-sit Europarl, "Plenarja", "Votazzjonijiet", "Riżultati tal-Votazzjonijiet" (Riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet) u fil-verżjoni stampata tal-anness "Riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet".

Il-verżjoni elettronika fuq is-sit Europarl tiġi aġġornata regolarment tul perjodu ta' mhux aktar minn ġimagħtejn wara l-ġurnata tal-votazzjoni.

Wara li jgħaddi dan il-perjodu, il-korrezzjonijiet għall-voti u l-intenzjonijiet tal-vot jiġu ffinalizzati sabiex isiru t-traduzzjonijiet u jiġu ppubblikati f'Il-Ġurnal Uffiċjali.


(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 13.55. Ħin li fih tkompliet is-seduta: 15.05)

PRESIDENZA: David-Maria SASSOLI
Viċi President

10. Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti

Il-Minuti tas-seduta preċedenti ġew approvati.


11. Preżentazzjoni tal-Kunsill tal-pożizzjoni tiegħu dwar l-abbozz ta' baġit ġenerali - sena finanzjarja 2018 (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Kunsill: Preżentazzjoni tal-Kunsill tal-pożizzjoni tiegħu dwar l-abbozz ta' baġit ġenerali - sena finanzjarja 2018 (2017/2720(RSP))

Märt Kivine (President fil-kariga tal-Kunsill) għamel id-dikjarazzjoni.

Intervent ta': Günther Oettinger (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Siegfried Mureşan (rapporteur) u Richard Ashworth (rapporteur).

Intervent ta': Märt Kivine.

Id-dibattitu ngħalaq.


12. Esportazzjoni tal-armi: implimentazzjoni tal-Pożizzjoni Komuni 2008/944/PESK (dibattitu)

Rapport dwar l-esportazzjoni tal-armi: implimentazzjoni tal-Pożizzjoni Komuni 2008/944/PESK [2017/2029(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Bodil Valero (A8-0264/2017)

Bodil Valero ppreżentat ir-rapport.

Intervent ta': Matti Maasikas (President tal-Kunsill), f'isem il-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà.

Interventi ta': Tunne Kelam f'isem il-Grupp PPE, Inés Ayala Sender f'isem il-Grupp S&D, Geoffrey Van Orden f'isem il-Grupp ECR, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Molly Scott Cato, Javier Nart f'isem il-Grupp ALDE, Sabine Lösing f'isem il-Grupp GUE/NGL, Ulrike Lunacek f'isem il-Grupp Verts/ALE, James Carver f'isem il-Grupp EFDD, u Jean-Luc Schaffhauser f'isem il-Grupp ENF.

PRESIDENZA: Ulrike LUNACEK
Viċi President

Interventi ta': Michael Gahler u Tonino Picula.

PRESIDENZA: David-Maria SASSOLI
Viċi President

Interventi ta': Ruža Tomašić, Miguel Urbán Crespo, Klaus Buchner, Fabio Massimo Castaldo, Gilles Lebreton, Michèle Alliot-Marie, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Ulrike Lunacek, Ana Gomes, Christofer Fjellner, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Bodil Valero, Soraya Post, Gilles Pargneaux u Sergio Gaetano Cofferati.

PRESIDENZA: Sylvie GUILLAUME
Viċi President

Intervent ta': Doru-Claudian Frunzulică.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Arne Lietz, Kateřina Konečná, Eleftherios Synadinos, Jean-Paul Denanot, Krisztina Morvai, Julie Ward u Nicola Caputo.

Interventi ta': Matti Maasikas u Bodil Valero.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 9.14 tal-Minuti ta' 13.9.2017.


13. Sitwazzjoni fil-Korea ta' Fuq (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni u r-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà: Sitwazzjoni fil-Korea ta' Fuq (2017/2826(RSP))

Federica Mogherini (Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà) għamlet id-dikjarazzjoni.

Interventi ta': David McAllister f'isem il-Grupp PPE, Victor Boştinaru f'isem il-Grupp S&D, Nirj Deva f'isem il-Grupp ECR, Hilde Vautmans f'isem il-Grupp ALDE, Javier Couso Permuy f'isem il-Grupp GUE/NGL, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Marek Jurek, Barbara Lochbihler f'isem il-Grupp Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo f'isem il-Grupp EFDD, Marie-Christine Arnautu f'isem il-Grupp ENF, Bruno Gollnisch Membru mhux affiljat, Cristian Dan Preda, Eugen Freund, Anna Elżbieta Fotyga, Urmas Paet, James Carver, Janice Atkinson, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Andi Cristea, Monica Macovei, Mario Borghezio, Tunne Kelam, Juan Fernando López Aguilar, Brando Benifei, Boris Zala u Neena Gill, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Marek Jurek.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Michaela Šojdrová, Georgios Epitideios u Csaba Sógor, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Nirj Deva.

Intervent ta': Federica Mogherini.

Id-dibattitu ngħalaq.


14. Żviluppi reċenti fil-qasam tal-migrazzjoni (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni u r-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà: Żviluppi reċenti fil-qasam tal-migrazzjoni (2017/2827(RSP)

Federica Mogherini (Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà) għamlet id-dikjarazzjoni.

PRESIDENZA: Ulrike LUNACEK
Viċi President

Interventi ta': Roberta Metsola f'isem il-Grupp PPE, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Hilde Vautmans, Gianni Pittella f'isem il-Grupp S&D, Marek Jurek f'isem il-Grupp ECR, Sophia in 't Veld f'isem il-Grupp ALDE, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Tibor Szanyi, Barbara Spinelli f'isem il-Grupp GUE/NGL, Judith Sargentini f'isem il-Grupp Verts/ALE, Laura Ferrara f'isem il-Grupp EFDD, Mario Borghezio f'isem il-Grupp ENF, Udo Voigt Membru mhux affiljat, Tomáš Zdechovský, Elena Valenciano, Bernd Kölmel, Angelika Mlinar, Malin Björk, Barbara Lochbihler, Kristina Winberg, Auke Zijlstra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Tanja Fajon, Notis Marias, Marina Albiol Guzmán, Eva Joly, Fabio Massimo Castaldo, Edouard Ferrand, Carlos Coelho, Knut Fleckenstein, Zdzisław Krasnodębski, Salvatore Domenico Pogliese, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Doru-Claudian Frunzulică, Andrea Cozzolino, Angel Dzhambazki, Jeroen Lenaers, Josef Weidenholzer, Heinz K. Becker, Ana Gomes, Alessandra Mussolini, Nikos Androulakis, Emil Radev, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Cécile Kashetu Kyenge, Elly Schlein, Milan Zver, Kati Piri u Patrizia Toia.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Michaela Šojdrová, Juan Fernando López Aguilar, Georgios Epitideios, Caterina Chinnici, Krisztina Morvai u Konstantinos Papadakis.

Intervent ta': Federica Mogherini.

Id-dibattitu ngħalaq.


15. Rettifika (Artikolu 231 tar-Regoli ta' Proċedura)

Ir-rettifika P8_TA-PROV(2017)0311(COR01) tħabbret fil-plenarja tal-ġurnata ta' qabel (punt 12 tal-Minuti ta' 11.9.2017).

Billi ma kien hemm l-ebda talba biex titressaq għall-votazzjoni minn grupp politiku jew għadd ta' Membri li jilħqu tal-anqas il-limitu baxx (Artikolu 231(4) tar-Regoli ta' Proċedura), din ir-rettifika tqieset approvata.


16. Atti delegati (Artikolu 105(6) tar-Regoli ta' Proċedura)

Il-President fakkar li r-rakkomandazzjoni tal-Kumitat PECH li ma ssir ebda oġġezzjoni għar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni tat-12 ta' Ġunju 2017 li jemenda r-Regolament (UE) Nru 508/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill f'dak li għandu x'jaqsam mad-distribuzzjoni tal-fondi taħt ġestjoni diretta fost l-objettivi tal-Politika Marittima Integrata u l-Politika Komuni tas-Sajd (C(2017)03881 - 2017/2743(DEA)) (B8-0496/2017) tħabbret fil-11 ta' Settembru 2017 (punt 13 tal-Minuti ta' 11.9.2017).

Ma tqajmet l-ebda oġġezzjoni għal din ir-rakkomandazzjoni fi żmien 24 siegħa kif stabbilit mill-Artikolu 105(6) tar-Regoli ta' Proċedura.

Konsegwentement, din ir-rakkomandazzjoni titqies approvata u se tkun ippubblikata fit-Testi adottati tas-seduta ta' għada it-13 ta' Settembru 2017.


17. Relazzjonijiet UE-Turkija (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni u r-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà: Relazzjonijiet UE-Turkija (2017/2840(RSP))

Johannes Hahn (Membru tal-Kummissjoni) għamel id-dikjarazzjoni f'isem il-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà.

Interventi ta': Cristian Dan Preda f'isem il-Grupp PPE, Kati Piri f'isem il-Grupp S&D, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Lefteris Christoforou, Charles Tannock f'isem il-Grupp ECR, Alexander Graf Lambsdorff f'isem il-Grupp ALDE, u Marie-Christine Vergiat f'isem il-Grupp GUE/NGL.

PRESIDENZA: Alexander Graf LAMBSDORFF
Viċi President

Interventi ta': Ska Keller f'isem il-Grupp Verts/ALE, Edouard Ferrand f'isem il-Grupp ENF, David McAllister, Victor Boştinaru, Eleni Theocharous, Marietje Schaake, Neoklis Sylikiotis, Bodil Valero, Gilles Lebreton, Georgios Epitideios, Renate Sommer, Knut Fleckenstein, Angel Dzhambazki, Kostas Chrysogonos, Janusz Korwin-Mikke, Miltiadis Kyrkos, Arne Gericke, Sofia Sakorafa, Jeppe Kofod, Mark Demesmaeker u Costas Mavrides.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Laima Liucija Andrikienė, Julie Ward, Jiří Pospíšil, Notis Marias, José Inácio Faria u Fabio Massimo Castaldo.

Intervent ta': Johannes Hahn.

Il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni li għandhom jitressqu skont l-Artikolu 123(2) tar-Regoli ta' Proċedura se jitħabbru aktar tard.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: is-sessjoni parzjali li jmiss.


18. Sitwazzjoni fil-Venezwela (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni u r-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà: Sitwazzjoni fil-Venezwela (2017/2834(RSP))

Christos Stylianides (Membru tal-Kummissjoni) għamel id-dikjarazzjoni f'isem il-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà.

Intervent ta': Luis de Grandes Pascual f'isem il-Grupp PPE.

PRESIDENZA: Ioan Mircea PAŞCU
Viċi President

Interventi ta': Ramón Jáuregui Atondo f'isem il-Grupp S&D, Charles Tannock f'isem il-Grupp ECR, Dita Charanzová f'isem il-Grupp ALDE, Javier Couso Permuy f'isem il-Grupp GUE/NGL, Ernest Urtasun f'isem il-Grupp Verts/ALE, Jean-Luc Schaffhauser f'isem il-Grupp ENF, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Francisco Assis, Anna Elżbieta Fotyga, Beatriz Becerra Basterrechea, Cláudia Monteiro de Aguiar, Carlos Zorrinho, Renate Weber, Francisco José Millán Mon, Javi López, Nuno Melo u José Inácio Faria.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Laima Liucija Andrikienė, João Pimenta Lopes, Stanislav Polčák u Eduard Kukan.

Intervent ta': Christos Stylianides.

Id-dibattitu ngħalaq.


19. Relazzjonijiet politiċi tal-UE mal-Amerika Latina (dibattitu)

Rapport dwar ir-relazzjonijiet politiċi tal-UE mal-Amerika Latina [2017/2027(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Javi López (A8-0268/2017)

Javi López ippreżenta r-rapport.

Intervent ta': Christos Stylianides (Membru tal-Kummissjoni) f'isem il-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà.

Interventi ta': Enrique Guerrero Salom (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat DEVE), Luis de Grandes Pascual f'isem il-Grupp PPE, Ramón Jáuregui Atondo f'isem il-Grupp S&D, Kosma Złotowski f'isem il-Grupp ECR, Renate Weber f'isem il-Grupp ALDE, Javier Couso Permuy f'isem il-Grupp GUE/NGL, Ernest Urtasun f'isem il-Grupp Verts/ALE, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Francisco Assis, Izaskun Bilbao Barandica, Tania González Peñas, Elmar Brok, Isabella De Monte, Francisco José Millán Mon, Carlos Zorrinho u Laima Liucija Andrikienė.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': José Inácio Faria, Julie Ward, Notis Marias, Beatriz Becerra Basterrechea u Stanislav Polčák.

Interventi ta': Christos Stylianides u Javi López.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 9.15 tal-Minuti ta' 13.9.2017.

(Is-seduta ġiet sospiża għal ftit)


20. Relazzjonijiet politiċi tal-UE mal-Indja (preżentazzjoni qasira)

Rapport dwar ir-relazzjonijiet politiċi tal-UE mal-Indja [2017/2025(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Cristian Dan Preda (A8-0242/2017)

Cristian Dan Preda għamel il-preżentazzjoni.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Geoffrey Van Orden, Elmar Brok, Neena Gill, Notis Marias u Stanislav Polčák.

Intervent ta': Christos Stylianides (Membru tal-Kummissjoni).

Il-punt ingħalaq.

Votazzjoni: punt 9.3 tal-Minuti ta' 13.9.2017.


21. Korruzzjoni u drittijiet tal-bniedem f'pajjiżi terzi (preżentazzjoni qasira)

Rapport dwar il-korruzzjoni u drittijiet tal-bniedem f'pajjiżi terzi [2017/2028(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Petras Auštrevičius (A8-0246/2017)

Petras Auštrevičius għamel il-preżentazzjoni.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Stanislav Polčák u Notis Marias.

Intervent ta': Christos Stylianides (Membru tal-Kummissjoni).

Il-punt ingħalaq.

Votazzjoni: punt 9.16 tal-Minuti ta' 13.9.2017.


22. Kompożizzjoni tal-kumitati u tad-delegazzjonijiet

Il-President irċieva t-talbiet ta' ħatra li ġejjin mill-Grupp ECR:

Kumitat REGI: Sławomir Kłosowski minflok Edward Czesak

Kumitat ITRE: Edward Czesak

Dawn il-ħatriet ser jitqiesu ratifikati jekk ma tiġix ippreżentata oġġezzjoni minn issa sal-approvazzjoni ta' dawn il-Minuti.


23. Azzjonijiet meħuda dwar ir-riżoluzzjonijiet tal-Parlament

Il-komunikazzjoni mill-Kummissjoni dwar l-azzjonijiet meħuda fir-rigward tar-riżoluzzjonijiet adottati mill-Parlament matul is-sessjoni parzjali ta' Frar II 2017 hija disponibbli fuq is-sit Europarl.


24. L-aġenda tas-seduta li jmiss

L-aġenda tas-seduta tal-għada ġiet iffinalizzata (dokument "Aġenda" PE 608.828/OJME).


25. Għeluq tas-seduta

Ħin li fih ingħalqet is-seduta: 23.05.

Klaus Welle

Dimitrios Papadimoulis

Segretarju Ġenerali

Viċi President


REĠISTRU TAL-ATTENDENZA

Preżenti:

Adinolfi, Affronte, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Halla-aho, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Michel, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Pedicini, Peillon, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Skużati:

Balz, Cadec, Crowley, Le Pen, Punset, Seymour


Anness 1 - Ħatra ta' Simon Busuttil bħala membru tal-kumitat skont l-Artikolu 255 tat-TFUE

LISTA TAL-MEMBRI LI ĦADU SEHEM FIL-VOTAZZJONI

ALDE:
Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Cavada, Charanzová, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lalonde, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Nicolai, Paet, Petersen, Radoš, Riquet, Rochefort, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Theurer, Torvalds, Tremosa i Balcells, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR:
Ashworth, Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Dzhambazki, Fitto, Flack, Foster, Fotyga, Gericke, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karlsson, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Loones, Lucke, McIntyre, Macovei, Marias, Matthews, Messerschmidt, Mobarik, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Theocharous, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD:
Adinolfi, Agnew, Aiuto, Aker, Arnott, Batten, Beghin, Borrelli, Bours, Bullock, Carver, Castaldo, Coburn, Collins, Corrao, Etheridge, Evi, Farage, Ferrara, Gill Nathan, Iwaszkiewicz, Lundgren, Moi, Nuttall, O'Flynn, Paksas, Parker, Pedicini, von Storch, Tamburrano, Valli, Winberg, Zullo

ENF:
Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Ciocca, D'Ornano, Elissen, Ferrand, Fontana, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Jamet, Kappel, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mayer Georg, Mélin, Monot, Montel, Obermayr, Philippot, Rebega, Salvini, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zanni, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL:
Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Chountis, Couso Permuy, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hazekamp, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Maštálka, Matias, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Vieu

NI:
Balczó, Chauprade, Dodds, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, James, Korwin-Mikke, Morvai, Papadakis Konstantinos, Saryusz-Wolski, Sonneborn, Synadinos, Voigt, Woolfe

PPE:
Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ayuso, Bach, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fjellner, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Guoga, Gyürk, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, Langen, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mănescu, Mann, Marinescu, Martusciello, Matera, Mato, Maullu, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radtke, Rangel, Reding, Ribeiro, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zver, Zwiefka

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Beňová, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Howarth, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Lauristin, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:
Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Marcellesi, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka.


Anness 2 - Kompożizzjoni nominattiva tal-Kumitat speċjali dwar it-terroriżmu

Kumitat Speċjali dwar it-Terroriżmu

(30 Membru)

Membri sħaħ

PPE (10)

BELET Ivo

CORAZZA BILDT Anna Maria

DANJEAN Arnaud

DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA Agustín

GARDINI Elisabetta

HOHLMEIER Monika

LENAERS Jeroen

METSOLA Roberta

PABRIKS Artis

ZVER Milan

S&D (8)

CHINNICI Caterina

FRUNZULICĂ Doru-Claudian

GOMES Ana

GUILLAUME Sylvie

NIEDERMÜLLER Péter

PAPADAKIS Demetris

SIPPEL Birgit

VALENCIANO Elena

ECR (3)

CZESAK Edward

STEVENS Helga

VAN ORDEN Geoffrey

ALDE (3)

DEPREZ Gérard

GRIESBECK Nathalie

PAGAZAURTUNDÚA RUIZ Maite

GUE/NGL (2)

COUSO PERMUY Javier

ERNST Cornelia

Verts/ALE (2)

ALBRECHT Jan Philipp

SARGENTINI Judith

EFDD (1)

WINBERG Kristina

ENF (1)

ELISSEN André

Avviż legali