Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2017. szeptember 13., Szerda - StrasbourgVégleges kiadás

5. Végrehajtási intézkedések (az eljárási szabályzat 106. cikke)

Az ellenőrzéssel történő szabályozási eljárás keretében az alábbi végrehajtási intézkedések tervezetét továbbították a Parlamentnek:

- A Bizottság rendelete a 2074/2005/EK rendeletnek a valamely tagállam lobogója alatt közlekedő halászhajók által kifogott és az Unió területére harmadik országokon keresztül való szállítást követően behozott halászati termékek hatósági ellenőrzésének és az ezekre a termékekre vonatkozó egészségügyi bizonyítványminta meghatározásának tekintetében történő módosításáról (D047924/07 - 2017/2793(RPS) - határidő: 2017. október 18.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság rendelete az élelmiszerek akrilamid-tartalmának csökkentésével kapcsolatos kockázatcsökkentő intézkedések és referenciaszintek megállapításáról (D048379/05 - 2017/2804(RPS) - határidő: 2017. október 25.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság rendelete az 1107/2009/EK rendelet II. mellékletének az endokrin károsító tulajdonság meghatározását szolgáló tudományos kritériumok megállapítása tekintetében történő módosításáról (D048947/06 - 2017/2801(RPS) - határidő: 2017. október 21.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI
vélemény: AGRI (az eljárási szabályzat 54. cikke), IMCO (az eljárási szabályzat 54. cikke)

- A Bizottság rendelete a 2002/32/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I. mellékletének az ólom, a higany, a melamin, valamint a dekokinát maximális szintje tekintetében történő módosításáról (D049730/04 - 2017/2810(RPS) - határidő: 2017. november 22.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI
vélemény: AGRI (az eljárási szabályzat 54. cikke)

- A Bizottság rendelete a villamos energia kiegyenlítő szabályozására vonatkozó iránymutatás létrehozásáról (D050026/02 - 2017/2781(RPS) - határidő: 2017. október 11.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ITRE

- A Bizottság rendelete a szarvasfélék krónikus sorvadásos betegségével kapcsolatos észtországi, finnországi, lettországi, litvániai, lengyelországi és svédországi megfigyelési program tekintetében a 999/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I. és III. mellékletének módosításáról, valamint a 2007/182/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről (D050237/03 - 2017/2792(RPS) - határidő: 2017. október 18.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság rendelete az állati eredetű élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak megállapításáról szóló 853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet III. mellékletének az osztályozott termelési területeken kívül begyűjtött tüskésbőrűek tekintetében történő módosításáról (D050356/04 - 2017/2797(RPS) - határidő: 2017. október 20.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság rendelete az emberi fogyasztásra szánt állati eredetű termékek hatósági ellenőrzésének megszervezésére vonatkozó különleges szabályok megállapításáról szóló 854/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének az osztályozott termelési területeken kívül betakarított tüskésbőrűek tekintetében történő módosításáról (D050357/04 - 2017/2798(RPS) - határidő: 2017. október 20.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság rendelete a 2074/2005/EK rendelet III. mellékletének a bénulásos kagylóméreg (PSP) kimutatására irányuló módszer tekintetében történő módosításáról (D050358/04 - 2017/2800(RPS) - határidő: 2017. október 21.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság rendelete a 853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet III. mellékletének a hús szállítása közbeni hőmérsékleti feltételek tekintetében történő módosításáról (D050361/04 - 2017/2799(RPS) - határidő: 2017. október 20.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság rendelete az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a műszaki és tudományos fejlődéshez való hozzáigazítása céljából történő módosításáról (D050725/02 - 2017/2803(RPS) - határidő: 2017. október 21.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI
vélemény: IMCO (az eljárási szabályzat 54. cikke)

- A Bizottság rendelete a takarmányok forgalomba hozataláról és felhasználásáról szóló 767/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II., IV., VI., VII. és VIII. mellékletének módosításáról (D050799/04 - 2017/2815(RPS) - határidő: 2017. november 29.)
utalva az illetékes bizottsághoz: AGRI

- A Bizottság rendelete az 1606/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban egyes nemzetközi számviteli standardok elfogadásáról szóló 1126/2008/EK rendeletnek az IAS 7 nemzetközi számviteli standard tekintetében történő módosításáról (D050942/01 - 2017/2775(RPS) - határidő: 2017. október 6.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ECON
vélemény: JURI (az eljárási szabályzat 54. cikke)

- A Bizottság határozata a 2010/670/EU bizottsági határozatnak a pályázati felhívások első fordulójából származó, ki nem fizetett bevételek felhasználása tekintetében történő módosításáról (D051086/02 - 2017/2771(RPS) - határidő: 2017. október 6.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI
vélemény: ITRE (az eljárási szabályzat 54. cikke)

- A Bizottság rendelete az 595/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a nehézgépjárművek CO2-kibocsátásának és tüzelőanyag-fogyasztásának meghatározása tekintetében történő végrehajtásáról, valamint a 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és az 582/2011/EU bizottsági rendelet módosításáról (D051106/03 - 2017/2818(RPS) - határidő: 2017. november 30.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI
vélemény: IMCO (az eljárási szabályzat 54. cikke)

- A Bizottság rendelete az 1606/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban egyes nemzetközi számviteli standardok elfogadásáról szóló 1126/2008/EK rendeletnek az IFRS 4 nemzetközi pénzügyi beszámolási standard tekintetében történő módosításáról (D051300/02 - 2017/2774(RPS) - határidő: 2017. október 7.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ECON
vélemény: JURI (az eljárási szabályzat 54. cikke)

- A Bizottság rendelete a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II., III. és IV. mellékletének a bizonyos termékekben, illetve azok felületén található Bacillus amyloliquefaciens FZB24 törzs, Bacillus amyloliquefaciens MBI 600 törzs, agyagos faszén, diklórprop-P, etefon, etridiazol, flonikamid, fluazifop-P, hidrogén-peroxid, metaldehid, penkonazol, spinetoram, tau-fluvalinát és Urtica spp. szermaradék-határértékei tekintetében történő módosításáról (D051407/02 - 2017/2786(RPS) - határidő: 2017. szeptember 15.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság rendelete az 1606/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban egyes nemzetközi számviteli standardok elfogadásáról szóló 1126/2008/EK rendeletnek az IAS 12 nemzetközi számviteli standard tekintetében történő módosításáról (D051482/01 - 2017/2773(RPS) - határidő: 2017. október 7.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ECON
vélemény: JURI (az eljárási szabályzat 54. cikke)

- A Bizottság rendelete az 1606/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban egyes nemzetközi számviteli standardok elfogadásáról szóló 1126/2008/EK rendeletnek az IFRS 15 nemzetközi pénzügyi beszámolási standard tekintetében történő módosításáról (D051488/01 - 2017/2777(RPS) - határidő: 2017. október 7.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ECON
vélemény: JURI (az eljárási szabályzat 54. cikke)

- A Bizottság rendelete az 1334/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I. mellékletének a 4,5-epoxi-dec-2(transz)-enal aromaanyag uniós listáról való törlése tekintetében történő módosításáról (D051563/03 - 2017/2791(RPS) - határidő: 2017. augusztus 18.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság rendelete az 1606/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban egyes nemzetközi számviteli standardok elfogadásáról szóló 1126/2008/EK rendeletnek az IFRS 16 nemzetközi pénzügyi beszámolási standard tekintetében történő módosításáról (D051617/01 - 2017/2776(RPS) - határidő: 2017. október 7.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ECON
vélemény: JURI (az eljárási szabályzat 54. cikke)

- A Bizottság rendelete az uniós ökocímkéről szóló 66/2010/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének módosításáról (D051629/02 - 2017/2778(RPS) - határidő: 2017. október 11.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság irányelve a 2009/43/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a védelmi vonatkozású termékek jegyzéke tekintetében történő módosításáról (D051657/01 - 2017/2779(RPS) - határidő: 2017. október 11.)
utalva az illetékes bizottsághoz: IMCO

- A Bizottság rendelete a kozmetikai termékekről szóló 1223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet III. mellékletének módosításáról (D051688/02 - 2017/2796(RPS) - határidő: 2017. október 19.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság rendelete a takarmány- és élelmiszerjog, valamint az állategészségügyi és az állatok kíméletére vonatkozó szabályok követelményeinek történő megfelelés ellenőrzésének biztosítása céljából végrehajtott hatósági ellenőrzésekről szóló 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet VII. mellékletének az uniós referencialaboratóriumok jegyzéke tekintetében történő módosításáról (D051799/03 - 2017/2794(RPS) - határidő: 2017. október 18.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság rendelete a 3924/91/EGK tanácsi rendeletben meghatározott, ipari termékekre vonatkozó Prodcom-lista megállapításáról (D051832/02 - 2017/2787(RPS) - határidő: 2017. október 15.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI
vélemény: ITRE (az eljárási szabályzat 54. cikke)

- A Bizottság irányelve az elhasználódott járművekről szóló 2000/53/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv II. mellékletének módosításáról (D052035/02 - 2017/2795(RPS) - határidő: 2017. október 18.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság határozata a 2009/607/EK határozatnak a kemény burkolatokra vonatkozó uniós ökocímke odaítélésével kapcsolatos ökológiai kritériumok érvényességi időtartama tekintetében történő módosításáról (D052092/02 - 2017/2802(RPS) - határidő: 2017. október 21.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

Jogi nyilatkozat