Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2017. szeptember 13., Szerda - StrasbourgVégleges kiadás

6. Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 105. cikkének (6) bekezdése)

Az alábbi felhatalmazáson alapuló jogi aktusra irányuló tervezeteket terjesztették a Parlament elé:

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az (EU) 2016/1012 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a lófélékre vonatkozó, egész élettartamra szóló, egyedi azonosító okmányban szereplő, a lófélék fajtatiszta tenyészállataira kiállított származási igazolások tartalma és formátuma tekintetében történő kiegészítéséről (C(2017)04565 - 2017/2785(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2017. július 13.

utalva az illetékes bizottsághoz: AGRI

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a 2004/39/EK és 2014/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a részesedést szerezni kívánó személyek által a befektetési vállalkozásokban tervezett befolyásolórészesedés-szerzés bejelentésébe foglalandó információk kimerítő jegyzékére vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (C(2017)04644 - 2017/2782(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 1 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2017. július 11.

utalva az illetékes bizottsághoz: ECON

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a gazdasági partnerségi megállapodásokat létrehozó vagy azok létrehozásához vezető megállapodásokban meghatározott, az afrikai, karibi és csendes-óceáni államok (AKCS-államok) csoportjának egyes tagjaiból származó termékekre vonatkozó szabályozások alkalmazásáról szóló (EU) 2016/1076 rendelet melléklettel való kiegészítéséről (C(2017)04854 - 2017/2788(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2017. július 14.

utalva az illetékes bizottsághoz: INTA

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a gazdasági partnerségi megállapodásokat létrehozó vagy azok létrehozásához vezető megállapodásokban meghatározott, az afrikai, karibi és csendes-óceáni államok (AKCS-államok) csoportjának egyes tagjaiból származó termékekre vonatkozó szabályozások alkalmazásáról szóló (EU) 2016/1076 rendelet I. mellékletének módosításáról (C(2017)04855 - 2017/2789(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2017. július 14.

utalva az illetékes bizottsághoz: INTA

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az Északi-tengeren és az ICES IIa körzet uniós vizein bizonyos fajok tengerfenéki halászatában alkalmazandó visszadobási terv meghatározásáról szóló (EU) 2016/2250 felhatalmazáson alapuló rendelet egyes nyelvi változatainak helyesbítéséről (C(2017)04859 - 2017/2783(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2017. július 13.

utalva az illetékes bizottsághoz: PECH

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a 606/2009/EK rendelet egyes borászati eljárások tekintetében történő módosításáról (C(2017)05329 - 2017/2812(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2017. augusztus 21.

utalva az illetékes bizottsághoz: AGRI

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az EN 16351 harmonizált szabvány szerinti keresztrétegelt fa termékek és az EN 14374 harmonizált szabvány szerinti szerkezeti furnérfa termékek tűzzel szembeni viselkedés tekintetében, vizsgálat nélkül történő osztályozásának feltételeiről (C(2017)05389 - 2017/2808(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 3 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2017. augusztus 21.

utalva az illetékes bizottsághoz: IMCO

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló irányelve a 2011/65/EUeurópai parlamenti és tanácsi irányelv III.mellékletének a kijelző rendszerekben használt színátalakító fénykibocsátó diódákban (LED-ek) alkalmazott kadmiumra megadott mentesség tekintetében, a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról (C(2017)05446 - 2017/2807(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2017. augusztus 21.

utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az endokrin károsító tulajdonságok meghatározására szolgáló tudományos kritériumoknak az 528/2012/EU rendelet alapján történő megállapításáról (C(2017)05467 - 2017/2822(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2017. szeptember 4.

utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI, IMCO (az eljárási szabályzat 54. cikke)

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az 1308/2013/EUeurópai parlamenti és tanácsi rendeletnek az olívaolaj-ágazatot és az étkezési olajbogyót termesztő ágazatot érintő támogatási programok tekintetében történő kiegészítéséről szóló 611/2014/EUfelhatalmazáson alapuló rendelet módosításáról (C(2017)05516 - 2017/2805(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2017. augusztus 21.

utalva az illetékes bizottsághoz: AGRI

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az 575/2013/EU rendeletnek az egyes fedezett kötvényekre vonatkozó szavatolótőke-követelményekre alkalmazott mentesség tekintetében történő módosításáról (C(2017)05562 - 2017/2806(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 3 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2017. augusztus 21.

utalva az illetékes bizottsághoz: ECON

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a pénzügyi eszközök piacairól szóló 600/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a csomagmegbízások tekintetében történő kiegészítéséről (C(2017)05611 - 2017/2809(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 3 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2017. augusztus 21.

utalva az illetékes bizottsághoz: ECON

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az (EU) 2016/1237 felhatalmazáson alapuló rendeletnek a rizságazatbeli engedélyekre vonatkozó értesítésekben szereplő információk jellege és típusa tekintetében történő módosításáról (C(2017)05656 - 2017/2811(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2017. augusztus 21.

utalva az illetékes bizottsághoz: AGRI

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az 1301/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az Európai Regionális Fejlesztési Alapból támogatandó, a fenntartható városfejlesztéshez kapcsolódó innovatív intézkedések kiválasztására és irányítására vonatkozó részletes szabályok tekintetében történő kiegészítéséről szóló 522/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelet módosításáról (C(2017)05716 - 2017/2813(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2017. augusztus 22.

utalva az illetékes bizottsághoz: REGI

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az (EU) 2017/565 felhatalmazáson alapuló rendeletnek a rendszeres internalizálók 2014/65/EU irányelv alkalmazásában meghatározott fogalmának pontosítása tekintetében történő módosításáról (C(2017)05812 - 2017/2814(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 3 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2017. augusztus 28.

utalva az illetékes bizottsághoz: ECON

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az Európai Szociális Alapról szóló 1304/2013/EUeurópai parlamenti és tanácsi rendeletnek az átalányalapú egységköltségeknek és egyösszegű átalányoknak a tagállami kiadások Bizottság általi visszatérítése céljából való meghatározása tekintetében történő kiegészítéséről szóló (EU)2015/2195 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet módosításáról (C(2017)05825 - 2017/2817(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2017. augusztus 29.

utalva az illetékes bizottsághoz: EMPL

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a megterhelt és a meg nem terhelt eszközökkel kapcsolatos nyilvánosságra hozatalra vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (C(2017)05959 - 2017/2823(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 1 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2017. szeptember 4.

utalva az illetékes bizottsághoz: ECON

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló határozata az egységes európai vasúti térség létrehozásáról szóló 2012/34/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv VII. mellékletének felváltásáról (C(2017)05963 - 2017/2821(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2017. szeptember 4.

utalva az illetékes bizottsághoz: TRAN

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az Európai Unióban működő mezőgazdasági üzemek jövedelmére és üzleti tevékenységére vonatkozó számviteli adatok gyűjtésére szolgáló hálózat létrehozásáról szóló 1217/2009/EK tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról (C(2017)05968 - 2017/2824(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2017. szeptember 4.

utalva az illetékes bizottsághoz: AGRI

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az (EU) 2017/1165 felhatalmazáson alapuló rendeletnek a görögországi, spanyolországi és olaszországi őszibarack- és nektarintermelőknek nyújtandó ideiglenes rendkívüli támogatási intézkedések tekintetében történő módosításáról (C(2017)05993 - 2017/2844(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2017. szeptember 8.

utalva az illetékes bizottsághoz: AGRI

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló határozata a 2005/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv V. mellékletének az előírt képesítések megszerzését tanúsító okiratok és a képzések megnevezései tekintetében történő módosításáról (C(2017)06054 - 2017/2845(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2017. szeptember 11.

utalva az illetékes bizottsághoz: IMCO

Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok tervezetei, melyek esetében az illetékes bizottságok kérésére meghosszabbították a kifogás benyújtásának határidejét:

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a 609/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a testtömeg-szabályozás céljára szolgáló, teljes napi étrendet helyettesítő élelmiszerekre vonatkozó különös összetételi és tájékoztatási követelmények tekintetében való kiegészítéséről C(2017)03664 - 2017/2717(DEA)

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2017. június 2.

A kifogás benyújtására vonatkozó határidő meghosszabbítása: 2 hónap

utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az 508/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a közvetlen irányítás keretébe tartozó forrásoknak az integrált tengerpolitika és a közös halászati politika célkitűzései közötti elosztása tekintetében történő módosításáról C(2017)03881 - 2017/2743(DEA)

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2017. június 12.

A kifogás benyújtására vonatkozó határidő meghosszabbítása: 2 hónap

utalva az illetékes bizottsághoz: PECH

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a bizonyos tengerfenéki fajoknak a délnyugati vizeken folytatott halászatára vonatkozó visszadobási terv létrehozásáról szóló (EU) 2016/2374 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet módosításáról C(2017)04505 - 2017/2768(DEA)

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2017. július 5.

A kifogás benyújtására vonatkozó határidő meghosszabbítása: 2 hónap

utalva az illetékes bizottsághoz: PECH

Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok tervezetei, melyek esetében az illetékes bizottságok kérésére 1–3 hónappal meghosszabbították a kifogás benyújtásának határidejét:

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a 2004/39/EK és 2014/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a részesedést szerezni kívánó személyek által a befektetési vállalkozásokban tervezett befolyásolórészesedés-szerzés bejelentésébe foglalandó információk kimerítő jegyzékére vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (C(2017)04644 - 2017/2782(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 3 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2017. július 11., az illetékes bizottság kérésére

utalva az illetékes bizottsághoz: ECON

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a pénzügyi eszközök piacairól szóló 600/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a csomagmegbízások tekintetében történő kiegészítéséről (C(2017)05611 - 2017/2809(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 3 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2017. augusztus 21., az illetékes bizottság kérésére

utalva az illetékes bizottsághoz: ECON

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az (EU) 2015/2366 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a letelepedési jognak és a szolgáltatásnyújtás szabadságának a pénzforgalmi intézmények általi gyakorlásával kapcsolatban az illetékes hatóságok között folytatott együttműködésre és információcserére vonatkozó szabályozástechnikai standard tekintetében történő kiegészítéséről (C(2017)04250 – 2017/2751(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 3 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2017. június 27., az illetékes bizottság kérésére

utalva az illetékes bizottsághoz: ECON

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletet kiegészítő 2012. december 19-i 151/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet módosításáról (C(2017)04408 - 2017/2759(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 3 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2017. június 30.

utalva az illetékes bizottsághoz: ECON

Jogi nyilatkozat