Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2017. szeptember 13., Szerda - StrasbourgVégleges kiadás

7. Az Unió helyzete (vita)
CRE

A Bizottság elnökének nyilatkozata: Az Unió helyzete (2017/2709(RSP))

Az elnök a vita bevezetéseként rövid nyilatkozatot tesz.

Jean-Claude Juncker (a Bizottság elnöke) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Manfred Weber, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Gianni Pittella, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Syed Kamall, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Guy Verhofstadt, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Patrick Le Hyaric, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Philippe Lamberts, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Nigel Farage, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Harald Vilimsky, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, és Konstantinos Papadakis, független.

Felszólal: Matti Maasikas (a Tanács soros elnöke).

Felszólal: Daniel Caspary, Maria João Rodrigues, Bernd Lucke, Pavel Telička, Rina Ronja Kari, Josep-Maria Terricabras, Peter Lundgren, Nicolas Bay és Martin Sonneborn.

ELNÖKÖL:
Mairead McGUINNESS alelnök

Felszólal: Manfred Weber, aki kéri, hogy az Elnökség foglalkozzon Martin Sonneborn javaslataival (Az elnök pozitív választ ad), Janusz Lewandowski, Tanja Fajon, Miguel Urbán Crespo, Marco Valli, Janice Atkinson, Franck Proust, Sergei Stanishev, Esteban González Pons, Isabelle Thomas, Elisabetta Gardini, Iratxe García Pérez, Csaba Sógor, Josef Weidenholzer, Adina-Ioana Vălean, Alessia Maria Mosca, Paulo Rangel, Udo Bullmann, Andrey Kovatchev, Victor Boştinaru, Luděk Niedermayer, Kathleen Van Brempt és Marita Ulvskog.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Maria Spyraki, Juan Fernando López Aguilar és Notis Marias.

ELNÖKÖL:
Antonio TAJANI elnök

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Izaskun Bilbao Barandica, Neoklis Sylikiotis, Ulrike Lunacek, Krisztina Morvai, Lefteris Christoforou, Silvia Costa, Mark Demesmaeker és Nikolaos Chountis.

Felszólal: Jean-Claude Juncker.

Felszólal: Eleftherios Synadinos, Marcel de Graaff, Rolandas Paksas, Patrick Le Hyaric, Guy Verhofstadt, Ryszard Antoni Legutko, Philippe Lamberts, Gianni Pittella és Manfred Weber.

A vitát berekesztik.

Jogi nyilatkozat