Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Trešdiena, 2017. gada 13. septembris - StrasbūraGalīgā redakcija

7. Stāvoklis Savienībā (debates)
CRE

Komisijas priekšsēdētāja paziņojums: Stāvoklis Savienībā (2017/2709(RSP)).

Sēdes vadītājs uzstājās ar īsu paziņojumu, ievadot debates.

Jean-Claude Juncker (Komisijas priekšsēdētājs) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Manfred Weber PPE grupas vārdā, Gianni Pittella S&D grupas vārdā, Syed Kamall ECR grupas vārdā, Guy Verhofstadt ALDE grupas vārdā, Patrick Le Hyaric GUE/NGL grupas vārdā, Philippe Lamberts Verts/ALE grupas vārdā, Nigel Farage EFDD grupas vārdā, Harald Vilimsky ENF grupas vārdā un Konstantinos Papadakis, pie grupām nepiederošs deputāts.

Uzstājās Matti Maasikas (pašreizējais Padomes priekšsēdētājs).

Uzstājās Daniel Caspary, Maria João Rodrigues, Bernd Lucke, Pavel Telička, Rina Ronja Kari, Josep-Maria Terricabras, Peter Lundgren, Nicolas Bay un Martin Sonneborn.

SĒDI VADA: Mairead McGUINNESS
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Manfred Weber, kurš pieprasīja, lai Prezidijs izskata Martin Sonneborn izteikumus (sēdes vadītāja atbildēja, ka tas tiks darīts), Janusz Lewandowski, Tanja Fajon, Miguel Urbán Crespo, Marco Valli, Janice Atkinson, Franck Proust, Sergei Stanishev, Esteban González Pons, Isabelle Thomas, Elisabetta Gardini, Iratxe García Pérez, Csaba Sógor, Josef Weidenholzer, Adina-Ioana Vălean, Alessia Maria Mosca, Paulo Rangel, Udo Bullmann, Andrey Kovatchev, Victor Boştinaru, Luděk Niedermayer, Kathleen Van Brempt un Marita Ulvskog.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Maria Spyraki, Juan Fernando López Aguilar un Notis Marias.

SĒDI VADA: Antonio TAJANI
Priekšsēdētājs

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Izaskun Bilbao Barandica, Neoklis Sylikiotis, Ulrike Lunacek, Krisztina Morvai, Lefteris Christoforou, Silvia Costa, Mark Demesmaeker un Nikolaos Chountis.

Uzstājās Jean-Claude Juncker.

Uzstājās Eleftherios Synadinos, Marcel de Graaff, Rolandas Paksas, Patrick Le Hyaric, Guy Verhofstadt, Ryszard Antoni Legutko, Philippe Lamberts, Gianni Pittella un Manfred Weber.

Debates tika slēgtas.

Juridisks paziņojums