Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 13. září 2017 - ŠtrasburkKonečné znění

8. Jednání předcházející prvnímu čtení v Parlamentu (schválení) (článek 69c jednacího řádu)

Předseda oznámil, že od skupin GUE/NGL a Verts/ALE a rovněž od několika poslanců obdržel žádost, aby se hlasovalo o rozhodnutí výboru AFET zahájit interinstitucionální jednání, které bylo oznámeno v zápise z pondělí 11. září 2017 (bod 10 zápisu ze dne 11.9.2017).

Hlasování se bude konat zítra.

Předseda oznámil, že od poslanců nebo jedné či více politických skupin dosahujících přinejmenším střední prahové hodnoty neobdržel žádnou žádost, aby se hlasovalo o dalších rozhodnutích zahájit interinstitucionální jednání, která byla oznámena v zápise z pondělí 11. září 2017 (bod 10 zápisu ze dne 11.9.2017).

Výbory EMPL, ECON a ENVI tudíž mohly po uplynutí lhůty stanovené v čl. 69c odst. 2 jednacího řádu zahájit jednání.

Právní upozornění