Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 13. september 2017 - StrasbourgEndelig udgave

8. Forhandlinger før Parlamentets førstebehandling (godkendelse) (artikel 69c)

Formanden meddelte, at han havde modtaget en anmodning om afstemning fra GUE/NGL- og Verts/ALE-Gruppen samt fra adskillige medlemmer vedrørende en afgørelse fra AFET om at indlede interinstitutionelle forhandlinger som meddelt i protokollen fra mandag den 11. september 2017 (punkt 10 i protokollen af 11.9.2017).

Afstemningen ville finde sted den følgende dag.

Formanden meddelte, at han ikke havde modtaget nogen anmodning om afstemning fra medlemmer eller en politisk gruppe eller politiske grupper, der mindst nåede op på den middelhøje tærskel, vedrørende de andre afgørelser om at indlede interinstitutionelle forhandlinger som meddelt i protokollen fra mandag den 11. september 2017 (punkt 10 i protokollen af 11.9.2017).

EMPL, ECON og ENVI havde således kunnet påbegynde forhandlingerne efter udløbet af fristen i forretningsordenens artikel 69c, stk. 2.

Juridisk meddelelse