Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 13. september 2017 - StrasbourgLõplik väljaanne

8. Parlamendi esimesele lugemisele eelnevad läbirääkimised (heakskiitmine) (artikkel 69c)

President andis teada, et oli saanud fraktsioonidelt GUE/NGL ja Verts/ALE ja ka paljudelt parlamendiliikmetelt hääletustaotluse seoses AFET-komisjoni otsusega alustada institutsioonidevahelisi läbirääkimisi, millest anti teada esmaspäeva, 11. septembri 2017. aasta protokollis (11.9.2017 protokollipunkt 10).

Hääletus toimub järgmisel päeval.

President andis teada, et ta ei ole saanud vähemalt keskmisele lävendile vastavalt arvult parlamendiliikmetelt või fraktsioonidelt taotlust panna hääletusele esmaspäeva, 11. septembri 2017. aasta protokollis (11.9.2017 protokollipunkt 10) teada antud institutsioonidevaheliste läbirääkimiste alustamist käsitlevad muud otsused.

Seega võivad EMPL-, ECON- ja ENVI-komisjon alustada läbirääkimisi, kui on möödunud kodukorra artikli 69c lõikes 2 sätestatud tähtaeg.

Õigusalane teave