Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Keskiviikko 13. syyskuuta 2017 - StrasbourgLopullinen painos

8. Neuvottelut ennen parlamentin ensimmäistä käsittelyä (hyväksyminen) (työjärjestyksen 69 c artikla)

Puhemies ilmoitti saaneensa GUE/NGL- ja Verts/ALE-ryhmiltä sekä useilta parlamentin jäseniltä pyynnön toimittaa äänestys AFET-valiokunnan päätöksestä aloittaa toimielinten väliset neuvottelut maanantaina 11. syyskuuta 2017 pidetyn istunnon pöytäkirjan ilmoituksen mukaisesti (istunnon pöytäkirja 11.9.2017, kohta 10).

Äänestys toimitetaan huomenna.

Puhemies ilmoitti, että hän ei ollut vastaanottanut yhtään vähintään keskitason vähimmäismäärän saavuttamiseksi tarvittavan määrän jäseniä tai yhden tai useamman poliittisen ryhmän esittämää pyyntöä toimielinten välisiä neuvotteluja koskevista muista päätöksistä, joista ilmoitettiin maanantaina 11. syyskuuta 2017 pidetyn istunnon pöytäkirjassa (istunnon pöytäkirja 11.9.2017, kohta 10).

EMPL-, ECON- ja ENVI-valiokunnat ovat näin ollen voineet aloittaa neuvottelut työjärjestyksen 69 c artiklan 2 kohdassa vahvistetun määräajan päätyttyä.

Oikeudellinen huomautus