Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2017. szeptember 13., Szerda - StrasbourgVégleges kiadás

8. Tárgyalások a Parlament első olvasatát megelőzően (jóváhagyás) (az eljárási szabályzat 69c. cikke)

Az elnök bejelenti, hogy a GUE/NGL és Verts/ALE képviselőcsoportoktól, valamint több képviselőtől szavazásra bocsátásra irányuló kérelmet kapott az AFET bizottságnak a 2017. szeptember 11-i ülésen bejelentett, intézményközi tárgyalások megnyitására vonatkozó határozatáról (2017.9.11-i jegyzőkönyv, 10. pont ).

A szavazásra holnap kerül sor.

Az elnök bejelenti, hogy sem valamelyik képviselőcsoport, sem legalább a közepes érvényességi küszöbértéket elérő számú képviselő nem nyújtott be szavazásra bocsátásra irányuló kérelmet a 2017. szeptember 11-i ülésen bejelentett, intézményközi tárgyalások megnyitására irányuló többi határozattal kapcsolatosan (2017.9.11-i jegyzőkönyv, 10. pont ).

Az EMPL, ECON és ENVI bizottságok tehát meg tudták nyitni a tárgyalásokat az eljárási szabályzat 69c. cikkének (2) bekezdésében megállapított határidő lejártát követően.

Jogi nyilatkozat