Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 13 września 2017 r. - StrasburgWersja ostateczna

8. Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (zatwierdzenie) (art. 69c Regulaminu)

Przewodniczący poinformował, że otrzymał od grup GUE/NGL i Verts/ALE oraz od licznych posłów wniosek o poddanie pod głosowanie decyzji komisji AFET o przystąpieniu do negocjacji międzyinstytucjonalnych, ogłoszonej w protokole z poniedziałku 11 września 2017 r. (pkt 10 protokołu z dnia 11.9.2017).

Głosowanie odbędzie się w dniu jutrzejszym.

Przewodniczący poinformował, że nie otrzymał od posłów ani od co najmniej jednej grupy politycznej w liczbie stanowiącej co najmniej średni próg wniosku o poddanie pod głosowanie pozostałych decyzji o przystąpieniu do negocjacji międzyinstytucjonalnych, ogłoszonych w protokole z poniedziałku 11 września 2017 r. (pkt 10 protokołu z dnia 11.9.2017).

Komisje EMPL, ECON i ENVI mogły zatem rozpocząć negocjacje w dowolnym momencie po upływie terminu określonego w art. 69c ust. 2 akapit pierwszy Regulaminu.

Informacja prawna